Mässling

Aktuell status VGR, uppdaterad 4/1 16.00

All personal bör ha ett fullgott skydd mot mässling och därför erbjuds nu vaccination. Sker vaccinering på den egna enheten kan den göras omgående efter inventering av personalens mässlingsskydd och beställning av vaccin. För övriga gäller en prioriteringsordning och vaccinering via Hälsan och arbetslivet.

Mer information om aktuell situation och personalvaccination finns på en ny webbsida på Fokus, http://fokus.skar.vgregion.se/massling2018

Sjukhusledningen bevakar fortsatt utvecklingen och bedriver ett aktivt förebyggande arbete inom SkaS vad gäller mässlingssituationen inom Västra Götaland. Sjukhusledningen med representanter från vårdhygien och smittskydd har regelbundna möten för avstämning av läget. I skrivande stund finns inget konstaterat mässlingsfall som vårdats vid Skaraborgs Sjukhus.

/Chefläkarfunktionen