Nya skyltar finns tillgängliga

Sommaren är här och därmed ett ökat resande som kan innebära risk för spridning av smitta. Mässling är exempelvis betydligt vanligare i flera europeiska turistländer än i Sverige.

Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har utformat informationsskyltar som kan öka möjligheterna för akutmottagningar och vårdenheter att tidigt identifiera misstänkt smittsamma individer.

Beställning sker direkt via Regiontryckeriet. Ange beställningsnummer.
Skylt i A4 kostar 1,73 kr/st och A3 kostar 3,45 kr/st.

regiontryckeriet.gbg@vgregion.se

VGR6077 A4 Smitta telefon ifyllningsbar

VGR6076 A4 Smitta dörrklocka