Spolrutin för legionella

Västfastigheter har uppmärksammat att spolrutinerna för legionella inte utförs som rekommenderat på Skaraborgs Sjukhus. För att undvika tillväxt av legionella är det viktigt med ett bra flöde i vattensystemets alla delar.  

Legionellabakterierna förökar sig lättast i stillastående vatten och vid temperaturer mellan +20oC och +45oC. Bakterierna dör efter ett par sekunder i 70-gradigt vatten. Vattensystem i stora byggnadskomplex, till exempel sjukhus är ofta koloniserade.

Skötselrutiner för kranar, duschar och spol- och diskdesinfektorer

Om tappställen är oanvända mer än 1 vecka, spola igenom alla kranar och duschar enligt följande:

1. Spola kallvatten, känn med handen att det blir kallt.

2. Spola varmvatten, känn med handen att det blir varmt.

3. Spola blandvatten i minst 3 minuter.

 

Legionella - åtgärdsprogram

Spolrutiner, legionella - checklista

 

Legionella

Legionella kan orsaka lunginflammation, även kallad legionärssjuka. Personer med nedsatt infektionsförsvar orsakat av sjukdom eller medicinering löper större risk att insjukna. Andra riskfaktorer är hög ålder och rökning.

Den vanligaste smittvägen är via inandning av små vattendroppar, så kallad aerosol. Smitta mellan personer förekommer inte. Det går oftast bra att dricka vatten där legionellabakterier påvisats.