SALMONELLA: Ny information från Smittskydd om näringsberikningar

Nytt meddelande från Smittskydd Västra Götaland med anledning av utbrottet av Salmonella Kentucky:

Smittskydd Västra Götaland har efter samtal med Regionservice kommit fram till att man kan släppa på restriktionerna angående näringspulver/-puddingar som serveras på VGR:s sjukhus. Nu kan avdelningarna återigen använda följande medel:

  • Resource instant protein 
  •  Fantomalt
  • Berikning majsvälling

Som tidigare gäller, att de avdelningar som har egna puréer och bär och gör egna näringsdrycker tills vidare inte bör servera patienter detta, om man inte kan hetta upp dessa till 70 grader. Sylt, som är värmebehandlad, kan ersätta. Vården uppmanas till fortsatt frikostig provtagning vid mag-tarmsymtom.

För mer information:

Marga Brisman, chefläkare, 073-183 35 55
Eva Lindgren, överläkare Vårdhygien, 0500-432332
Vårdhygien, 0500-432084