”VRE-screening - tillfällig rutin för patient som vårdats utanför VGR” tas bort.

Sjukhus i Stockholm, Sörmland, Västerbotten och Örebro har under en längre period haft smittspridning av resistenta tarmbakterier, vankomycinresistenta enterokocker (VRE). De har arbetat intensivt med att stoppa utbrotten, vilket har gett resultat. Risken för smittspridning till Skaraborg har därmed minskat.

Den tillfälliga och tidsbegränsade rutinen ”VRE-screening - tillfällig rutin för patient som vårdats utanför VGR” har därför tagits bort. Det innebär att man inte längre behöver odla alla patienter som läggs in och har vårdats inneliggande på sjukhus utanför Västra Götalandsregionen (VG) de senaste 6 månadernaför VRE i faeces.

Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) - handlingsplan kvarstår som ordinarie rutin.

Senast uppdaterad: 2018-10-03 08:49