Primärvård

Den här sidan riktar sig till dig som arbetar inom primärvården

Egenkontroll av vårdhygienisk standard

Checklista för egenkontroll av vårdhygienisk standard för primärvårdsverksamhet i Västra Götaland

Hygienombud

Verktygslåda- Utbildningsmaterial för hygienombud

Arbetsbeskrivning för hygienombud

Hygienkörkort för Primärvårdsverksamheter

Hygienbroschyr - "Lätt att göra rätt". Producerad 2015. Liten broschyr i fickformat. Finns att beställa på marknadsplatsen.

Utbildningar Primärvård

Kommande utbildning för hygienombud

Influensa

Influensainformation

Stick- och skärskador

Stick- och skärskada -Åtgärder vid exponering av blod

Skabb

Information i Vårdhandboken om skabb

Skabb - checklista, viktiga åtgärder att tänka på vid behandling och hygienåtgärder vid skabb

MRB- Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier (MRB) - handlingsprogram inom kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och primärvård i Västra Götaland

MRB - patientinformation

MRB - kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten

Information från Smittskyddsenheten. Västra Götaland

Regionala rutiner 
(framtagna av Vårdhygien för primärvårdsamverksamheter i Västra Götaland)

Basala hygienrutiner och klädregler

Leksaker: rengöring och desinfektion av leksaker som tillhör verksamheten

Städning och rengöring i primärvårdsveksamheter

Lokala Anvisningar

De lokala anvisningar /regionala rutiner:

Bygg / Lokaler

BOV- Byggenskap och Vårdhygien
Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler

Lokaler och utrustning
Lathund - Vårdhygieniska grundprinciper vid nyetablering och ombyggnation av verksamhet inom Västra Götalands primärvård

 

Senast uppdaterad: 2019-04-11 16:14