Hygienkörkort

I Västra Götaland finns nu grundläggande vårdhygienutbildning och hygienkörkort tillgängligt i Lärplattformen för samtliga vårdgivare inom primärvård och rehab.

Att genomföra hygienkörkortet är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten och få ökad följsamhet till basala hygienrutiner. 

Hygienkörkort och utbildning kan följas upp av närmaste chef genom verktyget chefrapport i Lärplattformen för personal med VGR-ID.

Länk för hygienkörkort och grundläggande vårdhygienutbildning:

Verksamhet i Närhälsan och Habilitering & Hälsa(med VGR-ID)

Övrig verksamhet i i VG primärvård (utan VGR-ID)

Senast uppdaterad: 2017-10-25 13:54