Stick- och skärskada inom Primärvård

Stick- och skärskada - Åtgärder vid exponering av blod

För dig som arbetar inom Primärvården:
Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburensmitta i hälso- och sjukvården. Patienter och personal kan vara bärare av blodburen smitta utan att känna till det. För att smitta ska kunna överföras måste smittförande blod, andra blodblandade kroppsvätskor eller blodprodukter nå mottagarens blodbanor eller slemhinnor.

Följ nedanstående anvisningar i Vårdhandboken - Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal.

För att underlätta handläggning vid stick- och skärskada finns Checklista Stick- och skärskad- Åtgärder vid stick- och skärskada.

Frågor: Vårdhygien 0500-43 20 84

 

Senast uppdaterad: 2017-10-26 11:20