Patientsäkerhetsuppdrag: Förhindra vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Verktyg för att förhindra vårdrelaterade urinvägsinfektioner.

Framtagna verktyg

Blåsscanning, blåstappning och KAD för att förhindra vårdrelaterade infektioner och vårdskador - Styrdokument

Åtgärdskort för blåsscanning finns att beställa hos Vårdhygien, på telefonnummer 0500-43 20 84.

Bildspel med tillhörande manus med information om de verktyg som tagits fram av arbetsgruppen:

Broschyren "Information och råd till dig som fått kvarliggande kateter i urinblåsan"
Beställs från Marknadsplatsen, VGR 5329. 

Broschyren "Information och råd till dig med suprapubisk kateter i urinblåsan"
Beställs från Marknadsplatsen, VGR 12471.

Broschyrerna finns att skriva ut på svenska och är översatta till andra språk (länken är endast tillgänglig för medarbetare inom VGR)

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26