Utbildningsmaterial

Filmer och diskussionsfrågor som kan användas för grundläggande vårdhygienisk utbildning.

Filmer

De sju filmerna är cirka 10 minuter långa och är tänkta att ses i kronologisk ordning. Du kan förstås även välja den eller de filmer du anser mest angelägna. Syftet med webbaserat utbildningsmaterial är att så många som möjligt ska få tillgång till grundläggande vårdhygienisk utbildning. 

Förslag på upplägg är att ni på enheten kommer överens om att ni ska se en utvald film individuellt under en bestämd tidsperiod, eller att ni ser den tillsammans, till exempel på arbetsplatsträffar.

Diskussionsfrågorna som finns till varje del är tänkta som förslag på punkter som kan lyftas på den egna arbetsplatsen och användas som underlag i fortsatta diskussioner och eventuellt förbättringsarbete i verksamheten.

Del 1.  Vårdhygien - introduktion. Vad och varför?

Del 2.  Hur sker smittspridning?

Del 3.  Basala hygienrutiner

Del 4.  Arbetskläder i vården

Del 5.  Punktdesinfektion & Städning i vårdmiljö

Del 6.  Desinfektion. Spol och disk

Del 7.  Renrutin

Diskussionsfrågor - förslag

Frågor till del 1. Vårdhygien - introduktion

Frågor till del 2. Hur sker smittspridning?

Frågor till del 3. Basala hygienrutiner

Frågor till del 4. Arbetskläder i vårdmiljö

Frågor till del 5. Punktdesinfektion och städning i vården

Frågor till del 6. Desinfektion. Spol och disk

Frågor till del 7. Renrutin

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26