Verktygslåda - kommunal vård och omsorg

Handhygienens dag 5 maj

Vårdhygienkryss Handhygien tema

Vårdhygienkryss - rätt svar

RenaHänder.se

Tar du hand om dina händer? - Råd och förebyggande åtgärder vid hudbesvär. OBS! Kontakt med Hälsan & Arbetslivet gäller personal inom SkaS, du som arbetar inom kommunal vård och omsorg rekommenderas kontakt med din företagshälsovård.

Egenkontroll av vårdhygienisk standard

Egenkontroll av vårdhygienisk standard

Hygienkörkort

Hygienkörkort för kommunal vård och omsorg  

Bildspel

Bildspel om basala hygienrutiner och klädregler - under omarbetning

Bildspel med manus (basala hygienrutiner) - under omarbetning

Bildspel om naglar och VRI

Bildspel med manus (naglar)

Tipspromenader

Tipspromenad 1 - Basala hygienrutiner

Tipspromenad 2 - Blandade frågor

Tipspromenad 3 - Basala hygienrutiner

Tipspromenad 4 - Calici

Workshop

Workshop - beskrivning

Workshop - basala hygienrutiner - formulär

Workshop - sant och falskt om vinterkräksjuka och multiresistenta bakterier - formulär

Webbutbildning

Webbutbildning - basala hygienrutiner. Be alla dina medarbetare, nya som gamla, att göra denna enkla men informativa utbildning. Utbildningen tar cirka 15 minuter och är producerad av Vårdhygien, Stockholms läns landsting.

Filmer med diskussionsfrågor

Hygieninformation

Hygienbroschyr - Lätt att göra rätt.  Liten broschyr i fickformat.

Hygieninformation till patienter och besökare

Hygieninformation till patienter och besökare - folder  Vid utskrift, välj "häfte" .

Hygieninformation till patienter och besökare - affisch Vid utskrift kan A3 eller A4 väljas. Vid A3 välj "anpassa" för att få utskriften i rätt format.

Övrigt

Vårdhygienkryss

Tips från hygienombud

Film om influensa - producerad av Vårdhygien, Skaraborg hösten 2017.

Film om basala hygienrutiner - producerad av Vårdhygien, Borås hösten 2016.

Den usynlige utfordringen I - Håndhygiene - Folkehelseinstituttet i Norge

Den usynlige utfordringen II - Hansker erstatter ikke håndhygiene - Folkehelseinstituttet i Norge

Rena händer räddar liv - informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten.

Självskattning av basala hygienrutiner och klädregler - formulär.

Vårdhygieniska argument

Senast uppdaterad: 2019-05-08 10:56