Verktygslåda - Primärvård

Handhygienens dag 5 maj

Vårdhygienkryss Handhygien tema

Vårdhygienkryss - rätt svar

RenaHänder.se

Tar du hand om dina händer? - Råd och förebyggande åtgärder vid hudbesvär

 

Hygienrond/ Egenkontroll

Hygienrond/Checklista för egenkontroll av vårdhygienisk standard för primärvårdsverksamhet i Västra Götaland

Bildspel

Bildspel om basala hygienrutiner och klädregler                      

Bildspel med manus (basala hygienrutiner)

Bildspel om naglar och VRI

Bildspel med manus (naglar)

Exempel på omläggningssituation för att förhindra smittspridning

Tipspromenader

Tipspromenad 1 - Basala hygienrutiner

Tipspromenad 2 - Blandade frågor

Tipspromenad 3 - Basala hygienrutiner

Tipspromenad 4 - Calici

Workshop

Workshop - beskrivning

Workshop - basala hygienrutiner - formulär 

Workshop - sant och falskt om vinterkräksjuka och multiresistenta bakterier - formulär

Webbutbildning

Webbutbildning - basala hygienrutiner. Be alla dina medarbetare, nya som gamla, att göra denna enkla men informativa utbildning. Utbildningen tar cirka 15 minuter och är producerad av Vårdhygien, Stockholms läns landsting

Filmer med diskussionsfrågor

Hygieninformation

Hygienbroschyr - Lätt att göra rätt. Liten broschyr i fickformat. Finns att beställa på Marknadsplatsen, VGR14228.

Hygieninformation till patienter och besökare

Hygieninformation till patienter och besökare - folder  Vid utskrift, välj "häfte" .

Hygieninformation till patienter och besökare - affisch Vid utskrift kan A3 eller A4 väljas. Vid A3 välj "anpassa" för att få utskriften i rätt format.

Övrigt

Vårdhygienkryss

Hygienombuden tipsar

Film om influensa - producerad av Vårdhygien, Skaraborg hösten 2017.

Film om basala hygienrutiner - producerad av Vårdhygien, Borås hösten 2016.

Fysiska förutsättningar för basala hygienrutiner

Rena händer räddar liv - informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten.

Vårdhygieniska argument


Senast uppdaterad: 2018-10-30 13:27