Verktygslåda - sjukhus

 Handhygienens dag 5 maj

Vårdhygienkryss Handhygien tema

Vårdhygienkryss - rätt svar

RenaHänder.se

Tar du hand om dina händer? - Råd och förebyggande åtgärder vid hudbesvär

Egenkontroll av vårdhygienisk standard

Egenkontroll av vårdhygienisk standard - Skaraborgs sjukhus

Bildspel 

Bildspel om basala hygienrutiner och klädregler - under omarbetning

Bildspel med manus (basala hygienrutiner) - under omarbetning

Bildspel om naglar och VRI 

Bildspel med manus (naglar) 

Tipspromenader

Tipspromenad 1 - Basala hygienrutiner

Tipspromenad 2 - Blandade frågor

Tipspromenad 3 - Basala hygienrutiner

Tipspromenad 4 - Calici

Workshop

Workshop - beskrivning

Workshop - basala hygienrutiner - formulär

Workshop - sant och falskt om vinterkräksjuka och multiresistenta bakterier - formulär.

Webbutbildning

Webbutbildning -  basala hygienrutiner. Be alla dina medarbetare, nya som gamla, att göra denna enkla men informativa utbildning. Utbildningen tar cirka 15 minuter och är producerad av Vårdhygien, Stockholms läns landsting.

Filmer med diskussionsfrågor 

Lokalvårdsutbildning för vårdpersonal-regionalutbildning, webbaserad

Hygieninformation

Hygienbroschyr - Lätt att göra rätt. Liten broschyr i fickformat, som  beställs på Marknadsplatsen VGR14228.

Hygieninformation till patienter och besökare

Hygieninformation till patienter och besökare - folder.  Vid utskrift, välj "häfte".

Hygieninformation till patienter och besökare - affisch. Vid utskrift kan A3 eller A4 väljas. Vid A3  välj "anpassa" för att få utskriften i rätt format.

Arbetsmaterial

Checklista för vårdpersonal: Städning av patientnära ytor på vårdrum

Checklista för vårdpersonal: Städning i vårdnära lokaler och mottagningsrum/utrustning som delas

Patientsäkerhetsuppdrag: Förhindra vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Övrigt

Vårdhygienkryss

Tips från hygienombud

Film om influensa - producerad av Vårdhygien, Skaraborg hösten 2017.

Film om basala hygienrutiner - producerad av Vårdhygien, Borås hösten 2016.

Den usynlige utfordringen I - Håndhygiene - Folkehelseinstituttet i Norge

Den usynlige utfordringen II - Hansker erstatter ikke håndhygiene - Folkehelseinstituttet i Norge

Fysiska förutsättningar för basala hygienrutiner

Rena händer räddar liv - informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten.

Vårdhygieniska argument

Incidin Oxyfoam S

Desinfektionsmedlet Incidin OxyFoam S finns att beställa till enheter på Skaraborgs Sjukhus, via Marknadsplatsen.
Incidin används:

  • Vid punkdesinfektion hos patient med diarré och/eller kräkning av okänd orsak
  • Vid konstaterad virusgastroenterit/vinterkräksjuka eller infektion orsakad av Clostridium difficile används Incidin tills patients diarré/kräkning upphört

Bruksanvisning Incidin OxyFoam S

Bildspel om Incidin OxyFoam S

Skylt, vilket medel ska jag välja? 
Undersök först om medlet är lämpligt till produkten eller ytan som ska desinfekteras.

Senast uppdaterad: 2019-05-08 10:56