Basal hygien

Här finns information om handhygien, arbetskläder och skyddskläder. Det finns också informationsmaterial och webbutbildning.

Stockholms läns landsting har tagit fram en webbaserad utbildning i basala hygienrutiner. Utbildningen är cirka 15 minuter lång och ger dig grundläggande kunskaper i ämnet. 

Film 

Hygieninformation till patienter och besökare


Hygieninformation på olika språk

Folkhälsomyndigheten har tagit fram hygieninformation i pdf-format på följande åtta språk:

Läs mer om basal hygien

Att följa de basala hygienrutinerna är den absolut viktigaste åtgärden för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning!

Senast uppdaterad: 2019-04-17 13:55