Endoskopiutbildning

Välkommen till endoskopiutbildning och information om ny rutin för slutsköljvattenprov!

 

Datum: tisdagen den 4 juni 2019 kl. 13:00 - 16:00

Plats: Insikten 1, Skaraborgs sjukhus Skövde

Innehåll: Vårdhygieniska utmaningar inom endoskopiverksamhet

  • Risk för smittöverföring
  • Rengöring och desinfektion
  • Förvaring av flexibla endoskop
  • Ny rutin för slutsköljvattenprov - Eva Lindgren, vårdhygienläkare

Målgrupp: Chefer för enheter med endoskopisk verksamhet samt alla personalkategorier som använder, rengör och desinfekterar flexibla endoskop med kanal.

För att få bäst utbyte av utbildningen bör Vårdhandbokens reviderade kapitel ”Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop” vara genomläst.

Anmälan: E-post therese.mard@vgregion.se
Meddela namn, yrkeskategori, arbetsplats, mailadress och telefonnummer.

Sista anmälningsdag är den 21 maj

Varmt välkommen!
Vårdhygien Skaraborg

Senast uppdaterad: 2019-04-24 07:14