Byggnation/förråd/transport

Här finns vårdhygieniska rekommendationer vid ny- och ombyggnation samt vid förrådshantering och transport.

Läs mer om byggnader och transport

  • Vårdhandboken - transport av farligt avfall
    Vårdhandboken ger övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården. Vi rekommenderar därför att du alltid tittar i Vårdhandboken när du undrar över någonting som uppkommit i arbetet.
Senast uppdaterad: 2019-05-15 11:24