Rengöring och avfall

Här finns information om desinfektion, städning av vårdlokaler samt vad som gäller vid avfallshantering. Det finns även en webbutbildning i lokalvård.

Senast uppdaterad: 2019-05-15 11:20