Smittämnen

Här kan du läsa om vårdhygieniska rekommendationer vid olika smittor. Under respektive smittämne finns också informationsmaterial till patienter och arbetsmaterial för vårdpersonal. Det finns även information till studenter inför VFU/APL/LIA på SkaS.

Läs mer om smittämnen

  • Vårdhandboken - infektioner och smittspridning
    Vårdhandboken ger övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården. Vi rekommenderar därför att du alltid tittar i Vårdhandboken när du undrar över någonting som uppkommit i arbetet.
Senast uppdaterad: 2019-05-15 11:40