Multiresistenta bakterier

Med multiresistenta bakterier, MRB, avses bakterier som är motståndskraftiga mot ett flertal antibiotika, så att etablerade antibiotikaalternativ inte längre kan användas för behandling  eller profylax. Klicka på respektive bakterie för information om handläggning.

MRB

Läs mer om MRB

MRB är i sig inte mer aggressiv än andra bakteriestammar av samma art, men när de väl har orsakat en infektion kan den vara svårare att behandla.

MRB blir allt vanligare och förekommer idag över hela världen, både inom sjukhus och andra institutioner. Samhällsförvärvade MRSA och multiresistenta tarmbakterier med ESBL har ökat påtagligt i hela världen, inklusive Sverige, de senaste åren.

Senast uppdaterad: 2019-04-17 13:39