Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samhällsentreprenörskap

Fem händer som håller varandra i en ring

AKTUELLT: Ny projektutlysning inom samhällsentreprenörskap – dela på 2,1 miljoner kronor

Har din förening en innovativ projektidé som bidrar till ökad sysselsättning, nya arbetssätt, lokal utveckling eller nya lösningar på samhällsutmaningar? Sök projektmedel inom samhällsentreprenörskap!

Projektutlysningen är riktad särskilt till mindre föreningar/organisationer inom social ekonomi. Det finns en pott på 2 100 000 kronor för projektutlysningen och syftet med utlysningen är att tillvarata idékraften inom social ekonomi och främja en innovativ utveckling inom föreningslivet. Utlysningen sker i samverkan med de fyra delregionala nätverken för social ekonomi.

  

Vad är samhällsentreprenörskap?

Samhällsentreprenörskap är initiativ som främjar till exempel ökad sysselsättning, nya arbetssätt, utveckling inom föreningslivet, lokal utveckling/utveckling av en ort, ökad samverkan och nya lösningar på samhällsutmaningar och en socialt hållbar utveckling.

Ansökan

Projekttid: 12 månader, 1 januari – 31 december 2020.
Sökbart belopp: 100 000 – 150 000 kronor
Finansiering: VGR finansierar högst 50 procent av projektet. Övrig finansiering kan komma från den egna organisationen eller från externa finansiärer. Även ideellt arbetad tid kan användas som medfinansiering. 
Projektmedel kan beviljas för genomförandeprojekt eller som förstudiemedel för att utveckla ett större projekt med annan finansiering.
Sista ansökningsdag: onsdag 23 oktober 2019

Ansökan görs på särskild ansökningsblankett som laddas ner här. 

Stöd när ni ska söka

De delregionala nätverken inom social ekonomi erbjuder stöd i ansökningsprocessen. Ni kan bolla er idé, ställa frågor om ansökningsblankett och budget. Idéträffar ordnas runt om i regionen. Se information nedan för att se vad som gäller i just din delregion. 

Kontaktpersoner

Fyrbodal:
Lisa Jonsson lisa.jonsson@studieframjandet.se tel 072-1435165

Göteborgsregionen:
Pia Svanqvist piasvanqvist@gmail.com tel 076-8081396
Diana Ghinea diana.ghinea@coompanion.se tel 073-375​62​05

Sjuhärad:
Janne Nolin janne@hemgarden.nu tel 0722-180155
Camilla Karlsson
camilla@borasfhsk.se tel 0703-177610

Skaraborg:
Kristina Berneholm kristina.berneholm@coompanion.se tel 0703-224618
Helena Dahlström helena.dahlstrom@coompanion.se tel 0703-961059

Idéträffar

 

Fyrbodal:  
Måndag 16 sept 18.00-20.30 på Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
Onsdag 18 sept 18.00-20.30 på Coompanion, Åkerssjövägen 20, Trollhättan
Då vi bjuder på fika vill vi veta hur många vi blir, så anmäl er till: lisa.jonsson@studieframjandet.se och skriv med eventuella allergier.
Projektverkstad för ansökan och budget kommer att hållas fredag 11 okt. Mer information om detta på informationsträffarna. 

Göteborgsregionen:
Onsdag 10 sept 17.00-19.00Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B, Göteborg
Torsdag 19 sept 16.00-18.00Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B, Göteborg
Anmälan om deltagande skickas till piasvanqvist@gmail.com   

Sjuhärad:
Lördag 7 sept 14.00 i Fritidsgården på Sjöbotorg, Borås i samband med Sjöbodagen
Tisdag 10 sept 18.00 i Fåglaviks kapell, Fåglavik
Måndag 16 sept 18.00 i Hässlehuset, Våglängdsgatan 5, Borås
Torsdag 26 sept 17.00 i Gula Huset, Långgatan 29, Uddebo
Torsdag 3 okt 18.00, Trädgården, Storgatan 38, Ulricehamn   OBS! NY TRÄFF I ULRICEHAMN!

Skaraborg:
Tisdag 20 aug 18.00-19.00 i Coompanions lokal i Falköping  
Torsdag 22 aug 18.00-19.00 hos Vuxenskolan i Lidköping 
Torsdag 29 aug 18.00-19.00 hos ABF i Mariestad.

 


Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till aktörer inom social ekonomi i Västra Götaland. Organisationer som kan söka är till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser. Bidrag ges inte till enskilda företag, handelsbolag eller aktiebolag.

Vad kan du söka för?

Projektutlysningen utgör en möjlighet för mindre föreningar och organisationer att förverkliga innovativa idéer och samtidigt bidra till hållbar utveckling. Det kan röra sig om projekt som exempelvis stimulerar och tillvaratar idéer för att skapa sysselsättning, nya arbetsformer, ökad samverkan, lokal utveckling/utveckling av en ort, nya lösningar på samhällsutmaningar och en socialt hållbar utveckling.

Ni kan söka projektmedel för att utveckla föreningens verksamhet med nya metoder, tjänster med mera. Utveckla gärna era idéer tillsammans med andra föreningar, företag, offentliga aktörer eller andra som ni inte brukar samverka med. 

Krav på medfinansiering

Västra Götalandsregionen finansierar högst 50 procent av den totala projektbudgeten.
Den egna medfinansieringen, minst 50 procent, kan vara:
- kontant finansiering från extern part
- kontant finansiering från den egna organisationen, t ex avlönad tid för anställd personal
- bidrag i annat än pengar från extern part, avlönad tid eller andra resurser från t ex kommun, distriktsorganisationer eller annan aktör
- ideellt arbetad tid, ideell tid ska redovisas till VGR och ingå i budgeten. Ideell tid värderas till 330 kronor / timme.

Stödbara kostnader

Projektmedel kan användas till löner, resor, konsultkostnader, lokalkostnader mm. I ansökningsblanketten finns det specificerat vad som ingår i de olika budgetposterna.
Observera att Västra Götalandsregionen inte ger projektstöd till ordinarie föreningsverksamhet. Stödet får heller inte användas för att täcka föreningens löpande kostnader.

Bedömning

Urval  sker i konkurrens med andra sökande. 

Projektet ska vara innovativt och nyskapande utifrån utlysningens inriktning och realistiskt genomförbart. Projektägare ska kunna visa att de har tillgång till en stabil organisation med tillräckliga administrativa resurser. I bedömningen tas hänsyn till lokala utvecklingsbehov samt en regional fördelning av projektmedlen. I ansökan ska framgå hur projektets verksamhet kommer att arbeta med nya idéer inom social ekonomi.

Bedömning och prioritering av inkomna projektansökningar görs i samverkan med representanter från social ekonomi genom de fyra delregionala nätverken, samt politiska representanter från Sociala ekonomins råd i Västra Götaland (SER). De slutgiltiga projektbesluten fattas av Västra Götalandsregionen. Besluten kan inte överklagas.

Hanna Nyroos

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-09-20 10:22