Introduktion

Vägledningen består av tre delar. Du får först svara på ett antal frågor om dig och ditt schema. Är du chef rekommenderar vi att du svarar utifrån din erfarenhet av schemaläggning på arbetsplatsen. Utifrån dina svar får du ett antal forskningsbaserade råd att tänka på i din vardag. Till sist finns också några reflektionsfrågor om hur vi påverkas av tjänstgöring blandad dag natt.

Utbildningen baseras huvudsakligen på Stressforskningsinstitutets temablad ”Skiftarbete, hälsa och säkerhet” och information från och kvalitetsgranskning av Göran Kecklund, forskare vid Karolinska institutet.

Titta på filmen för att få en genomgång av vägledningen.
Klicka sedan på ”Till frågorna” för att fortsätta.

Till frågorna »

Frågor

Du kommer nu få besvara 15 frågor. Dessa berör fem områden som är viktiga att beakta vid blandad tjänstgöring dag och natt. När du besvarat samtliga frågor får du en personlig vägledning och råd baserade på dina svar.

Frågorna berör följande områden:

Schemaläggning

Sömn och
återhämtning

Livsstil

Mat och
dryck

Ljus och
belysning

Klicka på "Börja" för att komma till frågorna

Det är endast du som ser dina svar! Det enda som registreras är om du har genomfört hela vägledningen eller inte.

Dina råd

Utifrån dina svar visas nedan ett antal ikoner med råd till dig. Dessa är markerade på ett fiktivt schema för att förtydliga när det är extra viktigt att tänka på vad. Till varje uppmaning finns också möjlighet att lära dig mer om varför det är viktigt.

Klicka på ikonerna i schemat för att lära dig mer. När du är klar, klicka på ”Till sammanfattning”

visa mina
visa alla

Måndag

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

Dagpass

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Tisdag

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

Dagpass

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Onsdag

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Torsdag

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Fredag

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Kvällspass

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Lördag

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Nattpass

22:00

23:00

Söndag

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Sammanfattning

Nu har du tagit del av den webbaserade vägledningen om hälsofrämjande schemaläggning. I den här sista delen får du svara på fyra sammanfattande reflektionsfrågor.  Därefter har du fått råd och information för att kunna göra goda val som främjar hälsa. Inga svar sparas utan du svarar bara för din egen skull.

Klicka på ”Börja” för att komma till reflektionsfrågorna.

Inga svar sparas utan du svarar bara för din egen skull.

1/ 

Nästa fråga
Börja »