Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Social ekonomi

Fattade händer

Vad är social ekonomi?

Den sociala ekonomin består av aktiviteter för allmän- eller medlemsnytta i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar som är fristående från den offentlig sektorn. Den sociala ekonomin är genom sin demokratiska grund, identitet och sammanhållning viktig för lokal och regional utveckling.

Ny regional utvecklingsstrategi

För att bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030, har Västra Götalandsregionen antagit fyra program för hållbar omställning. Tillsammans ska programmen bidra till strategins mål att göra Västra Götaland till ett föredöme i omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Genom programmen tas steg mot ett samhälle som är robust och sammanhållet, fossiloberoende och cirkulärt samt jämlikt och öppet.

Programmen samlar insatser som driver på omställningsarbetet inom strategins fyra långsiktiga prioriteringar för perioden 2022–2025. Dessa är:
- Programmet för Stärka innovationskraften
- Programmet för Bygga kompetens
- Programmet för Öka inkluderingen
- Programmet för Knyta samman Västra Götaland

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

En anpassning till nya arbetssätt pågår under 2022. Under tiden går det att söka projektstöd precis som vanligt, för projekt som bidrar till någon av strategins fyra långsiktiga prioriteringar och/eller fyra kraftsamlingar.

Program för Social ekonomi i Västra Götaland

Söker du information om projektutlysningar inom samhällsentreprenörskap? 
Du hittar information om pågående och avslutade projekt inom samhällsentreprenörskap här.

Mål

Programmet för social ekonomi har som övergripande mål är att  främja den sociala ekonomin och dess aktörer och stärka den sociala ekonomins roll för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. 

Insatsområden

  1. Social innovation och socialt entreprenörskap
  2. Opinionsarbete, kunskapsspridning och kompetensutveckling
  3. Sociala ekonomins förutsättningar
  4. Forskning och utveckling
  5. Nätverk och samverkan
  6. Nationellt och internationellt arbete

Läs mer om social ekonomi i Västra Götaland (broschyr)

Sociala ekonomins råd (SER)

I Sociala ekonomins råd (SER) sitter både politiska representanter från regionutvecklingsnämnden och representanter från de fyra delregionala nätverken för social ekonomi (Göteborg, Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad). SER träffas cirka fyra gånger per år och är rådgivande för regionutvecklingsnämnden. 

SER - Möten 2022

fredag 11 mars 10.00-15.00, i Göteborg

torsdag 2 juni

onsdag 24 augusti

torsdag 24 nov

 

Samhällsentreprenörskap

Just nu finns ingen öppen utlysning inom samhällsentreprenörskap.
Du hittar information om pågående och avslutade projekt inom samhällsentreprenörskap på den här länken.

Sök och rapportera projektstöd

Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional utveckling, vilka krav som finns på rapportering samt vilka blanketter som ska användas.

Profilbild av Hanna Nyroos

Hanna Nyroos

Regionutvecklare - Regionala serviceprogrammet, social ekonomi, reserverade upphandlingar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-02-04 15:57