Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samhällsentreprenörskap

Fem händer som håller varandra i en ring

Just nu finns ingen pågående utlysning inom samhällsentreprenörskap.
Nedan finns projekt som tidigare har fått stöd. 

Tidigare projekt inom samhällsentreprenörskap 2020-2021


Från frö till ugn
Projektägare: Egnahemsfabriken, Tjörn

Matbutiken- en social supermarket i tiden 
Projektägare: Frälsningsarmén Borås, Borås

Hunger & Hållbarhet
Projektägare: Föreningen ätbart, Skövde

Lokal service på Koster
Projektägare: Kosteröarnas företagarförening, Strömstad

Ung samverkan 
Projektägare: MiM Kunskapscentrum, Göteborg

Stallyckanmodellen 
Projektägare: Stallyckans gård o ryttarförening, Borås

Tibro föreningspool 2020 - 2021
Projektägare: Tibro föreningspool, Tibro

Simkunnighet för alla i Trollhättan 
Projektägare: Trollhättans simsällskap, Trollhättan

Back on track 
Projektägare: Uddevalla pastorat, Uddevalla

Destination Jonsered (förstudie) 
Projektägare: Cupet i Partille ekonomisk förening  (Le Mat), Partille

Hall för funktionsnedsatta (förstudie) 
Projektägare: Föreningen Uddevalla open parasport, Uddevalla

Nytänkande på arbetsmarknaden (förstudie) 
Projektägare: Infoglob ekonomisk förening, Göteborg

Öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättningar utifrån ett habiliterande arbetssätt (förstudie) 
Projektägare: Stiftelsen Bräcke diakoni, Göteborg

Mariposa på Kållebruket (förstudie) 
Projektägare: Studieförbundet ABF Sydvästra Götaland Mölndal

Vad är samhällsentreprenörskap?

Samhällsentreprenörskap är initiativ som främjar till exempel ökad sysselsättning, nya arbetssätt, utveckling inom föreningslivet, lokal utveckling/utveckling av en ort, ökad samverkan och nya lösningar på samhällsutmaningar och en socialt hållbar utveckling. 

Delregionala kontaktpersoner

De delregionala nätverken inom social ekonomi erbjuder stöd för projektägare, eller dig som är nyfiken på vad samhällsentreprenörskap är. Kontaktpersoner är:

Fyrbodal: Lisa Jonsson lisa.jonsson@sv.se tel 010-3300946

Göteborgsregionen: Pia Svanqvist piasvanqvist@gmail.com tel 076-8081396
Diana Ghinea diana.ghinea@coompanion.se tel 073-375​62​05

Sjuhärad: Janne Nolin janne@hemgarden.nu tel 0722-180155
Camilla Karlsson camilla@borasfhsk.se tel 0703-177610

Skaraborg: Kristina Berneholm kristina.berneholm@coompanion.se tel 0703-224618
Helena Dahlström helena.dahlstrom@coompanion.se tel 0703-961059

Vem kan driva projekt inom samhällsentreprenörskap?

Utlysningen vänder sig till aktörer inom social ekonomi i Västra Götaland. Organisationer som kan söka är till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser. Bidrag ges inte till enskilda företag, handelsbolag eller aktiebolag.

Projektutlysningen utgör en möjlighet för mindre föreningar och organisationer att förverkliga innovativa idéer och samtidigt bidra till hållbar utveckling. Det kan röra sig om projekt som exempelvis stimulerar och tillvaratar idéer för att skapa sysselsättning, nya arbetsformer, ökad samverkan, lokal utveckling/utveckling av en ort, nya lösningar på samhällsutmaningar och en socialt hållbar utveckling. Projektet kan vara att utveckla föreningens verksamhet med nya metoder, tjänster med mera. Utveckla gärna era idéer tillsammans med andra föreningar, företag, offentliga aktörer eller andra som ni inte brukar samverka med. 

Mer information om samhällsentreprenörskaps-projekten:

Egnahemsfabriken för "Från frö till ugn”

Målet med Projektet “Från frö till ugn” är att bygga upp en struktur för ett socialt företag vid Egnahemsfabriken på Tjörn. Konceptet bygger på att sälja vedugnsbakade pizzor där alla ingredienser är ekologiskt odlade på plats eller i närområdet. Inom projektet hålls också kurser i matlagning och odling tillsammans med bland annat kommunens integrationsenhet. "Från frö till ugn” vänder sig till både kvinnor och män, men med prioritering på kvinnor som riskerar att hamna i utanförskap, för att på så sätt skapa mer jämställda och jämlika förutsättningar på arbetsmarknaden och i egenmakt, försörjningsförmåga och självkänsla. Enligt plan ska projektet skapa förutsättningar för en uppskalning, med målet att någon av kursdeltagarna vill starta ett socialt företag vid Egnahemsfabriken, en mötesplats för återbruk, ekologisk odling och självbyggeri. 

Frälsningsarmén Borås för projekt “Matbutiken - en social supermarket i tiden”

Frälsningsarmén i Borås vill tillsammans med andra kyrkor i staden starta en social supermarket, en matbutik som hjälper både människor och miljö. Projektet bidrar till att bryta ett socialt och ekonomiskt utanförskap, men genom hjälp till självhjälp och på ett sätt som ska bidra till ett stärkt människovärde.

Butiken kommer att hantera skänkta livsmedel, bland annat genom försäljning och förädling av matvaror som annars skulle ha slängts. I butiken kan vem som helst kan handla till de utsatta priserna. Personer som på olika sätt lever i en ekonomisk utsatthet ska också kunna ansöka hos socialarbetarna/diakonerna i de olika kyrkorna om att få ett medlemskap i butiken. Medlemskap ger 50 procent rabatt på butikspriset och är giltigt under sex månader innan beslutet omprövas.

Primär målgrupp är människor som lever i en social och ekonomisk utsatthet. Projektet riktar sig även till människor som behöver komma ut i exempelvis arbetsträning eller volontärarbete för att bryta sin isolering.

Projektet är en fortsättning på projekt Utveckla matbanken i Borås, som också finansierades av Västra Götalandsregionen. Under 2019 har därför Frälsningsarmén i Borås kunnat upprätta projekt- och organisationsplan, hittat en lokal, sökt bygglov, utvecklat logistik och praktiska frågor, påbörjat rekrytering av volontärer, sökt sponsring samt marknadsfört projektet gentemot olika samarbetspartners; både församlingar och företag. Satsningen bygger på erfarenheter och samarbeten som tillkommit genom andra hjälpinsatser, till exempel utdelning av matkassar med skänkta livsmedel till utsatta personer och familjer.

Projektet kommer att ha en positiv inverkan på miljö genom minskat matsvinn.”En social supermarket i tiden” bidrar även till inkludering av personer i utanförskap, både som kunder i butiken och som volontärer och personal.

Kosteröarnas Företagarförening för projekt “Lokal service på Koster”

Sedan ett antal år tillbaka bedrivs lokalt utvecklingsarbete på Kosteröarna som bland annat syftar till att få fler nya invånare och att utveckla det lokala näringslivet. Lösningarna är nya för Koster och utgör delar i strategin som syftar till att möta samhällsutmaningarna. De innebär också helt nya arbetssätt för främst Företagarföreningen men även att olika aktörer samverkar med syftet att motverka den negativa samhällsutvecklingen på Koster.

Genom projektet vill Kosters Företagarförening bygga upp en lokal serviceverksamhet, byggt på de behov som lokala företagarna och föreningarna identifierat. Bland annat ska det erbjudas administrativ service bestående av redovisning, revision och ekonomisk rådgivning,

Vidare behöver fastighetsbeståndet på Koster ständig tillsyn. Större aktörer som Nationalparken, Strömstadbyggen, Strömstadslokaler samt bostadsrättsföreningarna efterlyser tjänster som tillsyn/enklare reparationer och städning. Dessa tjänster köps idag från fastlandet med långa restider och höga kostnader som följd. Därför planeras även fastighetsservice ingå i den lokala serviceverksamheten. För båda serviceinriktningar finns resurser och kompetens på Koster som kan organiseras och ställas till förfogande för projektet, vilket också leder till nya arbetstillfällen.

“Lokal service på Koster” kommer att genomföras tillsammans med Kosternämnden, Samhällsföreningen, det nystartade utvecklingsbolaget AB Kosters framtid, lokala företagare och boende.

 Stallyckans gård o ryttarförening för projekt “Stallyckanmodellen”

Projektet syftar till att tillgängliggöra djur och natur för personer med funktionsvariationer, eller personer som på annat vis exkluderas eller alieneras i vårt samhälle runt om i landet. Detta görs genom att ta fram en onlineutbildning som ska hjälpa andra gårdsverksamheter att starta liknande verksamhet.

Studier visar på stora vinster och effekter då vi människor vistas bland djur och i naturen, en arena som många individer av olika anledningar inte kommer i kontakt med eller exkluderas från. Det finns en efterfrågan av modellen som Stallyckan bedriver. Då verksamheten på den befintliga gården inte kan växa hur mycket som helst, eftersom den då skulle skifta fokus och tappa dem som idag vistas där, så vill projektägaren försöka nå ut med sin kunskap och hjälpa andra runt om i landet som vill starta liknande verksamheter. På så sätt kan erfarenheterna gagna fler personer i behov av stöd och insatser i gårdsmiljöer.

Målgruppen är främst privatpersoner som har intresse av att starta verksamhet kring människa/djur, så kallad grön omsorg, landsbygdsföretagare som vill diversifiera sin befintliga verksamhet samt föreningar med intresse av att bedriva grön omsorg.

Projektets kärna och syfte bygger på att skapa aktiviteter, verksamheter och sysselsättning för personer med funktionsvariationer, ungdomar med hög skolfrånvaro och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Föreningen ätbart för projekt “Hunger & Hållbarhet”

Bakgrunden till projektet är de enorma mängder matsvinn som slängs årligen, samt det enorma klimatavtryck matproduktionen har. Matproduktionen står för cirka 25 procent av alla växthusgaser som produceras globalt, samtidigt slängs cirka 1/3 av all mat. Den mat som slängs i Sverige körs som regel till förbränning eller biogasproduktion, vilket är betydligt mindre resurseffektivt än att låta maten konsumeras av människor. Det ekonomiska värdet för matsvinnet enbart i Skövde kommun beräknas uppgå till cirka 75-100 miljoner SEK, beroende på uträkningsmodell. Samtidigt som dessa enorma volymer med ätbar mat slängs befinner sig 4,5 procent av hushållen i Skövde kommun i socioekonomisk utsatthet. Matsvinnet kan således också sättas i relation till det sociala mervärde som skulle skapas om maten konsumerades istället för att skickas till biogasproduktion eller förbränning.

Projektets mål är att i Skövde kommun minska matsvinnet både ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Kortsiktigt kommer projektet hämta upp matsvinn från livsmedelsbutiker och andra aktörer, transportera dessa till föreningens lokal och paketera om matsvinnet till matkassar. Efter detta transporteras matkassarna ut till flertalet utdelningsplatser, där socioekonomiskt utsatta hushåll på regelbunden basis kan ta emot matkassarna helt kostnadsfritt. Dessa hushåll utgår målgruppen för den sociala verksamheten och det kortsiktiga perspektivet.

Det långsiktiga perspektivet handlar om att utbilda allmänheten och företag om de enorma möjligheter som döljer sig i matsvinnet, de miljömässiga såväl som de sociala och ekonomiska. Detta uppnås genom pedagogiska föreläsningar, studiebesök, utbildningar och utbildningsmaterial. Utbildningarna riktar sig till såväl privatpersoner som företag, men ett stort fokus kommer läggas på utbildningsinsatser inom skolvärlden. Målgruppen i det långsiktiga perspektivet är således både privatpersoner och företag, med särskild fokus på privatpersoner som fortfarande befinner sig i grundskole- eller gymnasieålder.

Föreningen har en långsiktig vision om att vara med och minska Skövde kommuns matsvinn med 50 % till år 2030, vilket är en del av FN:s globala hållbarhetsmål.

MiM kunskapscentrum för projekt “Ung samverkan”

Projektet syftar till att skapa ett kooperativ och ett arbetsintegrerat socialt företag (ASF), som erbjuder trygga arbetsplatser åt nyanlända unga vuxna. Kooperativet ska öka målgruppens möjlighet att stanna i Sverige genom arbetstillstånd eller att få förlängda tillfälliga uppehållstillstånd genom gymnasielagen. Vidare ska kooperativet bidra till ökad inkludering av nyanlända unga vuxna som har uppehållstillstånd men svårt att komma in på arbetsmarknaden. En anställning i kooperativet eller hos en företagsvän ska möta de krav som råder för att förlänga ett tillfälligt uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

Kooperativet ska bidra till företagsvänners utveckling och målgruppens delaktighet på såväl arbetsmarknad som samhällsutveckling. Detta sker genom anställning av personer som byggt upp arbetslivserfarenheter genom kooperativet. Kooperativet och ideella föreningar kommer att samverka för organiskt växande verksamheter för främjandet av målgruppens väg mot trygga anställningar.

Kooperativet ska även arbeta med ungdoms- och civilsamhällesfrågor där målgruppen stöttas i att organisera sig och öka sitt samhällsengagemang. Projektets övergripande mål är att etablera en långsiktigt hållbar, organiskt växande verksamhet som möter ett stort och växande socialt behov, skapar nya former av samverkan särskilt inom social ekonomi och samtidigt bidrar till hållbar utveckling.

Genomförandet sker i samarbete med juridikstudenter, som ska hjälpa deltagarna med frågor som rör asylprocessen, och Räddningsmissionens volontärverksamhet som ger deltagarna möjlighet att övningsköra med hjälp av s k körkortsvolontärer. De kommer också kunna läsa körkortsteori. Ett körkort ökar deltagarnas möjligheter att utföra vissa jobb inom kooperativet och även andra jobb på den reguljära arbetsmarknaden.

Samarbetsparter är bland annat Coompanion kommer att hjälpa projektet med att bilda en ekonomisk förening, samt Drivhuset som ställer upp med handledare.

Föreningen Uddevalla Open Parasport för förstudie “Hall för funktionsnedsatta”

Förstudien syftar till att kartlägga föreningen Uddevalla Open Parasports möjligheter att finansiera, anlägga och underhålla en hall för fysisk aktivitet anpassad till individer med funktionsvariationer i Uddevalla, som också utgör projektets målgrupp. behoven och önskemålen för lokaler som från grunden anpassats för personer med funktionsnedsättning kommer därför att utrönas.

Det sker via en fokusgrupp med representanter ur målgruppen. Tanken är också att funktionsvarierade ska ansvara för driften av anläggningen, vilket bidrar till ökad sysselsättning och en bättre hälsa hos funktionsvarierade personer. Hallen ska även inrymma lokaler för administration och vaktmästeri, vilket ökar den lokala samverkan, närheten och inkluderingen.

Föreningen Uddevalla Open Parasport (FUOP) är en ideell förening som bildades 2017 och som har till ändamål att bedriva parasport för främjande av utveckling, utbildning, rehabilitering och habilitering hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation. Med parasport avses all idrott och fysisk aktivitet för personer med funktionsvariation och består av träning och lek, tävling och uppvisning som ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. FUOP jobbar som en paraplyorganisation, bestående av 13 föreningar samt drygt 50 enskilda och familjemedlemskap, för att konkret främja och utveckla Uddevallas föreningars aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Genomförandet sker i samarbete med Uddevalla kommun, Västra Götalands Idrottsförbund, Parasport Bohuslän Dal med flera.

Kontakt kommer också att tas med andra, liknande anläggningar för att utbyta erfarenheter.

Förstudien syftar även till att undersöka om anläggningen i en vidareutveckling kan bli en regional anläggning för personer med funktionsnedsättning.

Uddevalla pastorat för projekt “Back on Track”

Projektet syftar till att hjälpa människor i socioekonomiskt svaga områden att ta sig ur fattigdom och arbetslöshet samt till att delta aktivt i samhället. Målgruppen för projektet är män/pappor som kommer att coachas mentalt och digitalt.  Slutmålet är att männen ska ha fått tillräckligt med kunskaper och stöd så att de kan producera jobbansökningar och presentera sig i mötet med presumtiva arbetsgivare. Deltagarna ska också få kunskaper i vart de kan vända sig om de vill studera vidare efter projektet. Projektet bygger på erfarenheter av liknande verksamheter med kvinnor som målgrupp och projektägaren ser en möjlighet att stärka familjer genom att testa metoden och även förbättra inkludering av den nya målgruppen. Genom att satsa på männen får barnen goda förebilder.

Projektet omfattar olika gruppaktiviteter, bland annat företagsbesök, utbildning i hjärt-lungräddning, brandsläckning mm. En gång per månad arrangeras också en frukostklubb enbart för män. Representanter för olika yrkesutbildningar och från Komvux bjuds in till aktiviteterna.

Målgrupp för projektet är män med invandrarbakgrund, som står utanför arbetsmarknaden. Projektet är främst ett integrationsprojekt, men jämställdhet kommer att vara en naturlig del av projektet.

Tibro föreningspool för projekt “Tibro föreningspool 2020”

Projektet vill skapa en affärsmodell för Tibro Föreningspool som bygger på att sälja tjänster till ideella föreningar, näringsliv och kommun. Exempel på tjänster är projekt- och processledning, evenemangsutveckling och samverkan inom idrottsturism och besöksnäring. Tjänsterna bygger på behov som har identifierats inom föreningslivet och ska bidra till hållbara lösningar som möjliggör fortsatt ideellt engagemang. Genom projektet skapas även förutsättningar för nyanställningar inom en bransch där det finns möjlighet att ta tillvara resurser hos människor med särskilda behov och begränsad arbetsförmåga.

Projektets primära målgrupp är föreningspoolens åtta medlemsföreningar, men det riktar sig även till andra föreningar, kommunen och arrangörsorganisationer.

Studieförbundet ABF sydvästra Götaland för projekt Mariposa på Kållebruket

Förstudien syftar till att undersöka möjligheterna att utveckla Mariposa, som är ett arbetsintegrerat socialt företag, och hitta fler samarbetspartners inom Mölndals kommun. Förstudien vill också identifiera behov av olika tjänster som kan erbjudas till kommunala förvaltningar, enheter och offentliga arbetsmarknadsprogram.

Verksamheten bygger på återbruk och Mariposa riktar sig främst till målgruppen utrikes födda kvinnor som saknar fullständig utbildning. Deltagarna får själva vara med och utveckla de produkter och tjänster som erbjuds. På så vis får de använda sin egen kompetens och befintliga kunskaper. Genom jobbet skapas också goda förutsättningar till integration och ökat deltagande på arbetsmarknaden.

Infoglob ekonomisk förening för projekt Nytänkande på arbetsmarknaden

Förstudien ska utröna vilken roll Göteborgs föreningsliv kan ha för att skapa arbete och möjligheter så att olikheter i arbetslöshet utjämnas mellan svenskfödda och utlandsfödda kvinnor och män. Det kan handla om anställning, egenföretagande, eller annan erfarenhet av sömnad, matlagning för stora grupper, barnpassning, åldringsvård, odling och jordbruk, ”projektledning” eller organisering, husbyggnad, anläggningsarbete med mera. Målet med projektet är att studera hur ett nytänkande kan ge möjligheter till arbete på en ny arbetsmarknad.

Målgruppen för projektet är utrikesfödda kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden, men som har kunskaper och erfarenheter som inte kommit till användning i Sverige.

Stiftelsen Bräcke Diakoni för projekt öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättningar utifrån ett habiliterande arbetssätt

Bräcke diakoni har erfarenhet av att stötta och handleda personer med funktionsnedsättning genom organisationens egna arbetsintegrerade verksamheter. Utifrån tidigare erfarenheter har Bräcke diakoni identifierat att det finns ett fortsatt behov av kort eller långvarigt stöd när personer ska ta steget vidare till nya arbetsplatser. Förstudien vill undersöka uppbyggnaden av följande insatser: utökad handledning till individer i utslussning till nästa arbetsplats, kartläggning av hur ett fortsatt arbetsliv är möjligt för var och en och vad som krävs, kartläggning av arbetsplatser med intresse och behov av ökad kunskap inom habilitering i arbetslivet och intresse för att anställa ur målgruppen, ta fram en bra utbildning till professionell personer och arbetsgivare inom bemötande och verktyg med fokus på habilitering i arbetslivet samt erbjuda handledning och vägledning till arbetsplatser.

Cupet i Partille Ekonomisk förening för projekt Destination Jonsered

Med projektet “Destination Jonsered” vill Cupet i Partille stärka samarbetet mellan företag, föreningar och kommun för att etablera Jonsered som turistdestination, Fler besökare och turister innebär fler arbetstillfällen.  

Cupet i Partille som är ett franchiseföretag inom Le mat; ett socialt företag med uppdrag att sälja gästnätter, ge arbete och sälja arbetsträningsplatser, tänker nu tillsammans med lokala företag, föreningar och kommunen lansera Destination Jonsered – ett spännande turistmål för såväl enskilda personer som personalgrupper. Inom projektet planerar parterna flera erbjudanden i samarbete med den lokala turistnäringen. En av projektets affärsidéer är också att lansera närproducerade varor.

Målgruppen som ska erbjudas anställning eller praktik är arbetssökande nyanlända som finns inskrivna på arbetsmarknadsenheten i kommunen eller på Arbetsförmedlingen.

Trollhättans simsällskap för projekt “Simkunnighet för alla i Trollhättan”

Projektet har som främsta mål att motverka den segregation som förekommer i Trollhättans kommun, där bland annat simkunnigheten i så kallade utanförskapsområden är lägre än i övriga bostadsområden. I föreningen saknas framförallt tjejer med olika kulturella bakgrunder som idrottsledare och aktiva förebilder i föreningen. Därför görs denna satsning på att även nå tjejer, men även nyanlända, ungdomar, vuxna, barn som är födda i Sverige av utländska föräldrar, främst från grupper där simkunnigheten är låg, är målgrupper för projektet.  Inom projektet ska Trollhättans simsällskap därför rekrytera 20 nya ledare med olika etnisk bakgrund, varav 70 % av deltagarna i projektet ska vara kvinnor. Rekryteringen av deltagarna sker med hjälp av lokala föreningar, skolorna i området, SFI (svenska för invandrare), kommunen samt Arbetsförmedlingen.

Ambitionen är att de nya idrottsledarna blir inkluderade i föreningslivet och möjliga förebilder för medlemmarna i föreningen. På sikt är målet också att ge en bredare mångfald bland såväl ledare som aktiva, vilket även ska leda till en ökad simkunnighet bland barn och unga i utanförskapsområden.

I nuläget rekryteras ledare till föreningen i stort sett enbart från den egna verksamheten, till exempel från tävlingsverksamheten. Föreningen erfar att ledare som inte har någon gedigen bakgrund inom simsporten behöver mycket mer utbildning och stöd inom olika simsätt, tekniker och övningar, men även utbildning i hur en förening fungerar. Ett internt utbildningsmaterial tas fram och inom projektet genomförs en introduktionsutbildning i samarbete med SISU. Efter den förberedande utbildningen ska deltagarna vara redo att genomgå de ordinarie utbildningarna till simidrottsledare. Deltagarna får även möjlighet att göra praktik i hela spannet av verksamheten.

Ett av målen med projektet är också att öka antalet medlemmar från utanförskapsområden, vilket följs upp via medlemsregister. Om resultaten blir goda kan metoden testas och spridas både genom simförbunden, men även inom andra typer av idrottsföreningar där ledarrekryteringen ofta är svår.

 

Hanna Nyroos

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-02-03 23:21