4 -5 oktober 2018 på Elite Park Avenue, Göteborg

Svenska Bröstcancergruppen (SweBCG) arrangerar vartannat år ett tvådagars vetenskapligt möte (SOTA bröstcancer) riktat till läkare, sjuksköterskor och annan personal som arbetar inom bröstcancervården.

Syftet med SOTA-mötena är att sammanfatta och uppdatera det aktuella kunskapsläget avseende olika aspekter av bröstcancersjukdomen utifrån ett evidensbaserat perspektiv, och med utgångspunkt från SweBCG:s Nationella Riktlinjer.

2018 års möte arrangeras i Göteborg, och hålls i det alldeles nyrenoverade Elite Park Avenys konferensanläggning mitt på avenyn i Göteborg. I programmet finns punkter kring diagnostik, kirurgi, onkologisk behandling samt psykosociala aspekter.

Varmt välkomna önskar SweBCG med lokala arrangörerna Barbro Linderholm, Zakaria Einbeigi, Marina Modin, Per Karlsson, Anna Magnander, Maria Österberg och Roger Olofsson Bagge på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.