Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalandsregionens stödpaket till det regionala kulturlivet

Publicerad:

Västra Götalandsregionen satsar på det fria kulturlivet: olika slags stipendier och kompetensutveckling till kulturutövarna, samt stöd till kulturens mindre organisationer, som är avgörande för den kulturella infrastrukturen. Dessutom säkras basfinansiering för 80 organisationer med treåriga stöd, oavsett om arrangemang ställs in. Beslutet gäller fram till 31 augusti. Eftersom situationen ändras konstant kan fler beslut komma att tas efter sommaren.

Förenklande åtgärder för kulturutövare, med anledning av Covid-19

 • Långsiktiga stöd, kulturstrategiska stöd och verksamhetsstöd: Kulturnämnden har beslutat, i linje med regionstyrelsen (beslut RS 2020–02485) att verksamheter med stöd till långsiktiga uppdrag (LSU), kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) och medel till organisationer med verksamhetsstöd, får behålla sitt nuvarande stöd, trots att verksamheten för flera organisationer påverkas eller ställs in med anledning av Covid-19. Beslutet gällde i första hand till 31 augusti 2020 och ses nu över. 
 • Beviljade projektmedel: Avsteg görs för redan beviljade projektmedel så att de inte återkrävs för redan upparbetade kostnader, då verksamheten har förändrats med anledning av Covid-19.
 • Utvecklingsprojekt: Kulturnämnden begär in uppdateringar av utvecklingsprojekt beviljade våren 2019 och hösten 2019 för enskild bedömning.
 • Studieförbund: Studieförbunden ska redovisa verksamhetsåret 2020 i enlighet med tidigare beslut (KUN 77–2016) och anvisningar. Fördelning av regionbidrag 2021 till studieförbunden grundas på verksamhetsåret 2019.

Frigjorda medel från kulturnämndens budget med anledning av Covid-19

Kulturnämnden omdisponerar budgeten för att frigöra 3, 9 mkr att nyttjas enligt nedan:

 • Kulturstipendier: 900 000 kronor omfördelas till ytterligare 30 kulturstipendier à 30 000 kronor bland inkomna ansökningar ur utlysningen som beslutas vid kommande nämndsmöte. Stipendiaterna utses bland de som sökte under utlysningen hösten 2019.
 • Utbildningsstipendier: 1 700 000 kronor omfördelas till utlysning av 100 utbildningsstipendier à 17 000 kronor. Förslaget är att centrumbildningarna får i uppdrag att ta fram förslag på stipendiater, även utanför sin medlemskrets. Beslutet om tilldelning av stipendier kan tas av kulturnämnden som ett ordförandebeslut (enligt KUN 2019–00520). Läs mer om utbildningsstipendier
 • Medel till kurser: 300 000 kronor omfördelas till Kulturakademin för planering och genomförande av kurser utformade av Kulturakademins branschråd samt företrädare för bild och formområdet. Kurserna hålls kostnadsfritt under 2020.
 • Kulturella och kreativa näringar: KKN-programmet (kulturella och kreativa näringar) förstärks med ytterligare 500 000 kronor. Utlysningen är gemensam med regionutvecklingsnämnden. Utlysningen är avslutad och beredning pågår under maj 2020. Beslut tas på kulturnämndens möte den 17 juni 2020.
  Pressmeddelande:Utökat stöd till kulturföretag med anledning av covid-19
 • Arrangörsstöd: Regelverket för arrangörsstödet som fördelas av Samsam till deras medlemsföreningar ändras, så att Samsam ska kunna betala medel till föreningar som ansöker om stöd för upparbetade kostnader vid inställda evenemang. Ändringen avser också att stötta medlemmarnas akuta behov, främst driftskostnader för lokaler. Stödet gäller endast medlemsföreningar i Samsam.
 • Stöd till biografer: 500 000 kronor omfördelas till Västra Folkets Hus och Parkregionen för fördelning av stöd till biografer som drivs i ideell regi eller av ekonomiska föreningar utan vinstutdelning, för uteblivna intäkter under perioden 15 mars - 31 augusti 2020. Stödet gäller endast biografer som drivs av icke vinstdrivande organisationsform. De biografer som kan söka stödet har fått riktad information via mail.

Kontakt

Kontakt: kultur@vgregion.se

Helpdesk för rådgivning om att söka stöd: kulturutveckling.radgivning@vgregion.se (läs mer om helpdesk)

Vi uppdaterar även våra sociala kanaler (Facebook och Twitter) ang. coronavirusets påverkan på Västra Götalands kultur- och föreningsliv.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få samlad information ett par gånger om året, samt ev. extrautskick vid behov.

All information från Västra Götalandsregionen ang. coronavirusets påverkan på Västra Götalands kultur- och föreningsliv publiceras på www.vgregion.se/kulturcovid19 


Publicerad: