ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

ธุรกิจที่ได้รับการรับรองเรื่อง HBTQ คืออะไร?

ธุรกิจที่ได้รับการรับรองเรื่อง HBTQ หมายความว่า พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการฝึกอบรมโดยมุ่งเน้นในเรื่องเพศและบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยเป้าหมายคือเพื่อให้สามารถเข้าถึงธุรกิจได้ และให้การต้อนรับที่ดีแก่ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ และรสนิยมทางเพศ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและเป้าหมายของการฝึกอบรมได้ที่นี่

ท่านได้รับประสบการณ์ในการเข้าเยี่ยมชมของท่านอย่างไร? ความคิดเห็นของท่านมีความสำคัญ!

จากความคิดเห็นของท่าน เราจะสามารถพัฒนาการรับรอง HBTQ ต่อได้ และสามารถตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจที่ได้รับการรับรอง HBTQ นั้นได้มีการดำเนินการตามเป้าหมายของการฝึกอบรม แน่นอนว่าท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ระบุตัวตนได้ หากท่านต้องการให้เราตอบกลับ โปรดทิ้งข้อมูลติดต่อของท่านไว้ให้กับเรา

ด้านล่างนี้คือรายชื่อธุรกิจที่ได้รับการรับรอง HBTQ ทั้งหมด