Utbildning

För att invånarna i Västra Götaland ska kunna utvecklas och må bra måste det finnas möjlighet att utbilda, vidareutbilda och omskola sig. Det stärker individen och gör regionen attraktiv för investeringar och nya projekt.

Vi behöver utbildningar som matchar både dagens och morgondagens behov av kompetens - det som driver utvecklingen framåt och i nya banor.

Utbildningar i VGR:s regi

Västra Götalandsregionen driver sju folkhögskolor, tre naturbruksskolor och Biologiska yrkeshögskolan i Västra Götaland.

Folkhögskolorna

Naturbruksskolorna

Biologiska yrkeshögskolan

Satsningar på utbildning och kompetens

Andra stora satsningra som Västra Götalandsregionen driver är

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36