Deltagare

För att dina studier ska fungera bra och för att skolan ska fungera bra finns vissa regler eller "policys" som du bör känna till. Du hittar den viktigaste informationen rörande dina studier i kolumnen till vänster.

Senast uppdaterad: 2018-05-23 14:28