Halvtid VG2020 - med siktet inställt på målgång!

Hur ligger det till med vårt regionala utvecklingsarbete? Och hur mår Västra Götaland? Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund bjuder in till en konferens om hur vi gemensamt bygger ett starkare Västra Götaland – lokalt och regionalt.

Tid: 6 april, 9.00 – 15.30, mingel med kaffe och fralla från kl. 8.30
Plats:   Bohusgården, Uddevalla. Se vägbeskrivning

Anmäl dig till konferensen. Sista anmälningsdag 23 mars. 

Program

 9:00 – 12:00

Moderator: Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund

Välkomna

Agneta Mårdsjö, näringslivschef på Västra Götalandsregionen, Anders Carlberg, chef för forskning, utbildning och utveckling på Västra Götalandsregionen, Maria Vikingsson, kommunchef i Sotenäs och Martin Carling, ordförande för direktionen inom Fyrbodals kommunalförbund hälsar alla välkomna. 

Hur mår Västra Götaland?

Mats Granér, chef samhällsanalys, Västra Götalandsregionen, presenterar slutsatser från aktuella rapporter om länets utveckling med fokus på Fyrbodal och de fem prioriterade områden som vi ska workshopa om på eftermiddagen.

Vad innebär regional utveckling?

Hur ser samspelet och rollerna ut mellan nationell, regional, delregional och kommunal nivå i det regionala utvecklingsarbetet. Agneta Mårdsjö och Anders Carlberg berättar om bakgrunden till det regionala uppdraget och hur arbetet leds idag. 

Framtidsspaning - hur kan vi påverka utvecklingen i Fyrbodal?

Martin Wänblom, vd Innovatum, om hur snabbt teknikutvecklingen går och hur det påverkar oss. Några goda exempel från vår delregion lyfts fram.  

Hur arbetar vi med utvalda styrkeområden i Fyrbodal idag?

Hur arbetar vi med utvalda styrkeområden idag? Anna Lärk Ståhlberg, teamchef för Samhällsutveckling i Fyrbodal presenterar goda exempel från Fyrbodal. Lisa Lundin, processledare VG2020 Västra Götalandsregionen berättar om hur vi samverkar genom VG2020 och rekommenderade prioriteringar. 

Lunch

12:00 – 13:00

Workshop 1-5

13:00 – 14:30

Hur hanterar vi utmaningarna? När ska vi samverka och när behöver inte göra det? Samtal och diskussioner om hur vi kommer längre framåt i utvecklingen och tar tillvara på möjliga synergieffekter inom de rekommenderade kraftsamlingsområdena? Det diskuterar vi i under eftermiddagspasset i form av workshops.

 1. Fullföljda studier – en nyckel till ett gott liv! 
  För att våra ungdomar ska klara sig bra i sitt liv och på arbetsmarknaden är det viktigt att kunna fullfölja sina studier. Under workshopen kommer du få ta del av arbetet som pågår i Fyrbodal för att få alla elever att klara grundskola och gymnasieskolan. Vi kommer också diskutera hur vi gemensamt kan arbeta framåt. Ylva Bryngelsson, Västra Götalandsregionen och Henrik Erlandsson, Hälsokällan Fyrbodal.  

 2. Kompetensförsörjning en utmaning för regional tillväxt!
  Sverige står ur ett kompetensförsörjningsperspektiv inför en unik utmaning. Utmaningen är att tillsammans ta fram lösningar för att lösa den matchningsproblematik där både näringslivet och offentlig sektor har brist på arbetskraft med rätt kompetens, attraktiviteten till bristyrken är för låg och vägen till arbete är lång för de många nyanlända. Vi lyfter denna utmaning ur ett regionalt perspektiv och diskuterar hur vi gemensamt i Fyrbodal och Västra Götaland kan arbeta framåt. Kent Javette, Fyrbodals kommunalförbund och Marja-Lena Lampinen, Västra Götalandsregionen.

 3. Hållbara transporter och infrastruktur i Fyrbodal 
  I Fyrbodal har vi ganska långt mellan våra kommuner, arbetsställen och studieorter. Det ställer särskilda krav på infrastruktur och transporter av både gods och människor så att den är både effektiv och långsiktigt hållbar. Vi diskuterar utmaningarna och hur vi ska arbeta framåt tillsammans med bl a Patrik Benrick, Trafikverket.  
  Karin Stenlund och Thomas Boström, Fyrbodals kommunalförbund och Tomas Österlund och Pontus Gunnäs, Västra Götalandsregionen.

 4. Satsning på Västsvenska styrkeområden med internationell lyskraft 
  Ett fokuserat utvecklingsarbete inom styrkeområden, med satsningar på forskning, utbildning och innovation, ska bidra till att lösa de samhällsutmaningar vi står inför. Arbetet ska drivas så att nya starka områden och ny företagsamhet kan utvecklas, för ett brett och mångfasetterat näringsliv. Fem starka områden har särskilt pekats ut i Västra Götaland. Life Science, hållbara transporter, hållbar stadsutveckling, grön kemi, marin miljö och marina sektorer. Hur ska vi arbeta för att utveckla Fyrbodals styrkeområden framöver? Anna Lärk Ståhlberg, Fyrbodals kommunalförbund, Linda Bohlin Trajkovski och Lillemor Lindberg, Innovatum och Hanna Blomdahl, Västra Götalandsregionen.

 5. Hur ligger vi till?
  Halva tiden av programperioden 2014-2020 har gått. Under 2017 gjordes en omfattande halvtidsutvärdering av vår gemensamma strategi VG2020. Kom och ta del av resultatet och var med och påverka hur arbetet med framtagningen av nästa strategi ska gå till.
  Karin Jansson och Yvonne Samuelsson, Fyrbodals kommunalförbund och Monica Emanuelsson, Västra Götalandsregionen.

Fika och bensträckare

14:30-14:45

Återsamling i stora salen

14:45-15:30
Gruppernas inspel redovisas.

Tack för denna gång och på återseende

15:15-15:30
Avslutning av Agneta Mårdsjö, Anders Carlberg, Maria Vikingsson och Martin Carling

Lisa Lundin

processledare VG2020
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-03-28 16:03