Vintercyklist

Vill du bli en Vintercyklist?

Om din hemkommun deltar i projektet kommer du att kunna ansöka till projektet i höst via kommunens hemsida. Deltagande kommuner 2018/2019 kommer att listas här.

Åker cykeln in i förrådet samtidigt som klockan ställs om till vintertid? Dags att tänka om! Projektet Vintercyklist gör det enkelt att gå från sommarcyklist till vintercyklist.

Syftet med Vintercyklist är att få fler sommarcyklister att fortsätta cykla även på vintern. Genom att erbjuda deltagarna dubbdäck inklusive byte sänks tröskeln för att vintercykla. I gengäld åtar sig deltagarna att cykla till och från arbetet minst 3 dagar i veckan, samtidigt som de återkopplar till sin hemkommun hur vinterväghållningen fungerar. 

Under säsongen 2017/2018 deltog nästan 900 cyklister i projektet, en markant ökning från föregående år.

Den 1 december kommer alla deltagare ha sina nya däck på plats och vara redo att rulla ut på cykelbanorna.


Vill du veta mer om projektet? Kontakta i så fall projektledare Willliam Schotte,
william.schotte@grkom.se

Vintercyklister i Västsverige - film med några av deltagarna

I den här filmen berättar tre personer i Västsverige, om hur de blev vintercyklister under säsongen 2015/2016