Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lika-höjdblock

Lika-höjdblocket användes tidigare för att få block att bli lika höga. Numera är detta en egenskap som ligger inlagda i blocken.

Lika-höjdblocket används för att block som placerats bredvid varandra på en webbsida ska vara lika höga. Nu finns denna egenskap inbyggd i blocken men fortfarande finns det många lika-höjdblock på våra webbplatser. Lika-höjdblocken har varit ett av de block som varit svårast för de flesta att arbeta med. Vi rekommenderar att ni tar bort befintliga lika-höjdblock efterhand. 

OBS! När du skapat ett lika-höjdblock syns inte detta innan du pekar på det med muspekaren. I blockfältet här nedanför ligger ett lika-höjdblock som endast syns i redigeraläge när du pekar på det.

Gör så här

Skapa lika-höjdblock

  1. Tryck på skapa ett nytt block, namnge och välj Lika-höjdblock. Publicera
  2. Skapa de block ni vill ha i lika-höjdblocket 
  3. Publicera

Redigera i lika-höjdblock 

  1. För att redigera block som ligger inom ett lika höjd block krävs att du först väljer redigera så att du hamnar i lika-höjdblocket, därefter markerar du redigera på det block du vill redigera. 
  2. Spara ändringarna och publicera blocket
  3. Spara ändringarna och publicera lika-höjdblocket

Ta bort lika-höjdblock 

  1. För att ta bort ett lika höjd block krävs att du först kontrollerar var de block som ligger inom lika-höjdblocket har sparats. Det är viktigt att dessa inte ligger sparade i lika-höjdblocket så att de försvinner när lika-höjdblocket slängs. 
  2. Se till att blocken ligger på den webbsida där de ska publiceras (eller i mappstrukturen om de ska användas på flera sidor).
  3. Flytta lika-höjdblocket till papperskorgen
  4. Dra in blocken som tidigare låg i lika-höjdblocket direkt i det blockfält där de ska ligga.

Louise Svensson

Dietist
Telefonnummer

Sidlistningsblock

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge fastighetsnämnden fortsatt uppdrag att genomföra om- och tillbyggnaden av NÄL neonatal och att hudbehandlingsenheten i Skene blir kvar i stället för att flyttas till Borås.

29 vårdcentraler av 204 har granskats efter politiskt beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen gällande diagnosregistrering.

Den 10 oktober hålls Regional konferens för klinisk forskning som syftar till att stärka samverkan och infrastruktur för klinisk forskning i Västra Götaland. Den kliniska forskningen är ett viktigt led i Västra Götalandsregionens satsning på ökad innovationskraft i hälso- och sjukvården och bidrar till att nya lösningar kan implementeras i vården till nytta för patienter och medborgare.

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om antalet utbudspunkter för barn- och ungdomspsykiatri, BUP slutenvård och godkände Verksamhetsanalys 2019.

Se! Känn! Lukta! Smaka! Hör! Under Västerhavsveckan den 3 – 11 augusti, möter du havet med alla dina sinnen. Härliga och havsnära upplevelser erbjuds utefter hela kusten, både för barn och vuxna.

Senast uppdaterad: 2019-02-15 08:22