Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Intranät

Här hittar du information om målen och principerna för VGR:s intranät.

Top tasks metoden för att hitta behoven

Top tasks användes för att identifiera vilka som är de största behoven användaren har. Behoven är ganska lika oberoende av vem användaren är. Det största behovet är att hitta person.

Behovsanalys av VGR:s intranät

Mål med intranätet

  • Ge enklare och snabbare tillgång till digitala verktyg/funktioner/tjänster, både för arbetsuppgifter och för att hantera det som har med den egna anställningen att göra.
  • Vara enkelt att navigera i och upplevas som ett modernt, smart och naturligt nav för arbetet.
  • Ge möjlighet till dialog och stärka samarbetet inom organisationen. bidra till nya arbetssätt, en god arbetsmiljö och öka medarbetarnas engagemang i arbetet.
  • Bidra till en större förståelse för VGR, dess uppdrag och mål.

Mätplan för intranätet, revideras löpande

Principer för intranätet

  • Intranätet ska leverera service åt användaren. Lösa uppgifter går före att läsa information.
  • Mobilitet - tillgänglig i alla enheter och komma åt intranätet utanför VGR:s nät.
  • Tillgänglig design.

Principen för den  strukturen på Insidan är att förvaltningarna har en flik, här kallad “vård” där man lägger allt material som är unikt för respektive förvaltning.

Övriga flikar är gemensamma för alla förvaltningar. Under “Stöd och tjänster” och “Min anställning” ärvs både struktur och innehåll till förvaltningens sajt, man kan sedan lägga till lokala tillägg eller lokala sidor för förvaltningsspecifik information. Under “Kontakt och organisation” ärvs strukturen.

Nivå 1 – Max 7 rubriker

“Vårdmenyn”- 1-2 rubriker, “Stöd och tjänster”, “Min anställning”, “Nyheter”, “Kontakt och organisation”, “Sök”

Nivå 2 - Max 8 rubriker

  • Stöd och tjänster: Finns max 8 rubriker. Möjlighet att lägga till 1 förvaltningsrubrik om det behövs inom området stöd och tjänster.
  • Min anställning: Finns max 8 rubriker. Möjlighet att lägga till 1 förvaltningsrubrik om det behövs inom området Min anställning.
  • Kontakt och organisation: Finns max 8 rubriker. Möjlighet att lägga till 3 förvaltningsrubriker om det behövs inom området kontakt & org.

Nivå 3 är rekommenderat 7-9 rubriker

Principer för strukturen

FörvaltningsflikStöd och tjänsterMin anställningNyheterKontakt och organisationSök
Struktur          
Egen struktur

Gemensam struktur nivå 2 och 3
Max 8 rubriker

Inköp och beställningar
Mallar
Möten och resor
Support och felanmälan
System A-Ö
Säkerhet och beredskap
Ämnen A-Ö
Ev förvaltningsrubrik

Gemensam struktur nivå 2 och 3
Max 8 rubriker

Lön och ersättningar
Förmåner
Kompetensutveckling och utbildning
Arbetstid och ledighet
Arbetsmiljö och hälsa
Lediga jobb
Ev förvaltningsrubrik

 

Gemensam struktur nivå 2 och 3

Kontakt
Ledningssystem
Mål och uppdrag
Organisation
Regiongemensamt

 
Innehåll          
  Gemensamt innehåll Gemensamt innehåll

Regionalt innehåll default

 

Regiongemensamt kopieras ut som gemensamt innehåll  
  Lokala tillägg/lokala sidor Lokala tillägg/lokala sidor

Lokala nyheter

Förvaltning
Områden

Eget innehåll  

Principer för servicesida

Servicesida på intranätet över lön och ersättningar

Skärmdump på en servicesida för lön och ersättningar.

Principen för en servicesida är enkel och kort: fokus på att göra saker, inte på att informera :).

På en servicesida ska allt innehåll samlas om ett specifikt ämne, till exempel lön och ersättningar. På sidan ska användaren  kunna lösa sina uppgifter. Därför finns det länkar på servicesidan som länkar till andra sidor på intranätet, externa webbplatser, system eller dokument.

Det finns två mallar i Episerver för servicesida. Dem ska du använda när du skapar nya sidor som ska hjälpa användaren att lösa uppgifter.

Innehållet i översta blocken på två ställen

De tre översta puffarna ska vara det mest efterfrågade innehållet baserat på besöks- eller sökstatistik. Expanderingsblocken till vänster innehåller också det innehållet för att förbereda för att framöver kunna automatisera prioriteringen av innehållet.

Ikon för servicesida

Du sätter upp vilken ikon servicesidan ska ha genom att redigera sidan i Episerver under egenskapen "Välj menyikon för servicesidor. Det här valet gör du bara för servicesida nivå 1. Den syns alltså i megamenyn.

Välja rätt ikon

Välj en ikon som kompletterar eller illustrerar det som rubriken eller innehållet på sidan syftar till. Välj så bra det går.

Exempel: en puff med rubriken "Arbetsglasögon" kan illustreras med ett par glasögon. Finns inte det, kan ett öga fungera bra för att visa att det handlar om dina ögon och din syn.

När du väljer ikon i listan ska du bara bry dig om hur de ser ut och inte vad de heter, ikonens namn kommer inte att synas. Hittar du ingen ikon som passar bra kan du använda en så generell ikon som möjligt, till exempel en lista, dokument eller en personikon.

Har du behov av andra ikoner än de som finns i listan kan du mejla önskemål till webb@vgregion.se. Ikoner för servicesidor kompletteras med jämna intervaller.

Mall servicesida

Servicesidan ska hjälpa användaren att lösa sin uppgift. Därför finns det tre puffblock överst på sidan. De största behoven som utgår från besöksstatistik. Puffblocken länkas till annan intranätsida, extern webbplats eller till system.

I mobilen prioriteras först puffblocken, sedan expanderingsblocken och sist övrigt innehåll.

Till vänster i datorvyn får max 10 expanderingsblock finnas. I expanderingsblocket skriver du en kort instruerande text om var användaren hamnar när hen klickar på länken i blocket. Länken kan gå till en annan intranätsida, extern webbplats, system eller dokument.

Till höger i datorvyn finns ett brödtextfält för innehåll.

Under brödtexten finns det möjlighet att använda textblock för mer fördjupande eller sekundär information. Det kan vara dokument eller fördjupande information på en annan webbplats. Längst ner på sidan finns det plats för kontaktuppgifter i kivblock eller i ett textblock.

Mall servicesida nivå 2

Skärmdump servicesida nivå 2 över reseersättning och egna utlägg

Skärmdump på servicesida nivå 2 över reseersättning och egna utlägg.

Om det finns behov av mer innehåll än vad som ryms i ett expanderingsblock kan du skapa en servicesida nivå 2. Samma princip gäller här som för servicesida nivå 1. Det användaren behöver för att lösa sin uppgift ska vara högst upp på sidan.

Senast uppdaterad: 2019-01-24 09:21