Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Intranät i Västra Götalandsregionen

VGR:s intranät ska vara ett naturligt nav i arbetet för medarbetarna.

Viktigaste behoven

Inför att intranätet lanserades användes Top task metoden för att identifiera de största behoven användarna har på intranätet. Behoven är ganska lika oberoende av vem användaren är. Det största behovet är att hitta person.

Behovsanalys av VGR:s intranät

Mål med intranätet

  • Ge enklare och snabbare tillgång till digitala verktyg/funktioner/tjänster, både för arbetsuppgifter och för att hantera det som har med den egna anställningen att göra.
  • Vara enkelt att navigera i och upplevas som ett modernt, smart och naturligt nav för arbetet.
  • Ge möjlighet till dialog och stärka samarbetet inom organisationen. bidra till nya arbetssätt, en god arbetsmiljö och öka medarbetarnas engagemang i arbetet.
  • Bidra till en större förståelse för VGR, dess uppdrag och mål.

Mätplan för intranätet, revideras löpande

Principer för intranätet

  • Intranätet ska leverera service åt användaren. Lösa uppgifter går före att läsa information.
  • Mobilitet och mobile first - åtkomlig i alla enheter och kunna komma åt intranätet utanför VGR:s nät.
  • Tillgänglig design. Vi har många anställda som har någon form av funktionsnedsättning. 

Så fungerar intranätet

En stor del av informationen på VGR:s intranät är gemensam för alla, men det finns också delar som är unika för varje förvaltning.

Kort introduktion till VGR:s intranät

Gemensamt innehåll

För rubrikerna “Stöd och tjänster” och “Min anställning” ärvs både struktur och innehåll till förvaltningarnas intranät, de kan sedan lägga till lokala tillägg eller lokala sidor för förvaltningsspecifik information. Det finns också möjlighet att dölja sidor eller block som inte är relevanta för den egna verksamheten. Under rubriken “Kontakt och organisation” ärvs strukturen, men inte innehållet.

VGR gemensamt

Det intranät som heter VGR gemensamt visar enbart det regiongemensamma sidorna som kopieras ut till alla intranät, så samma innehåll återfinns på förvaltningens eget intranät.

Förvaltningarnas intranät

Förvaltningar har möjlighet att komplettera den regiongemensamma informationen med egna rubriker och innehåll. Till exempel har vårdförvaltningar valt att lägga till en rubrik för vårdrelaterad information inom det egna ansvarsområdet.

Alla förvaltningars intranät är tillgängliga för alla inom hela VGR och nås via den så kallade "förvaltningsväljaren".

Senast uppdaterad: 2021-11-09 14:26