Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ansvar och mandat för regiongemensamma innehållet

Här hittar du information om vem som bestämmer över struktur och innehåll på intranätet och hur ansvarsfördelningen ser ut.

Innehållet under min anställning och stöd och tjänster är regiongemensam struktur och innehåll med lokala tillägg och sidor.

 • Struktur och innehåll ansvarar serviceteam för.
 • Serviceteam har mandat att ändra och bestämma över hur strukturen ska se ut.
 • Innehållsansvarig publicerar innehåll.

Schematisk bild över ansvarsfördelningen

Mandat  Serviceteam  Innehållsansvarig
Om något ska publiceras eller tas bort Beslutar

 Stöttar

Ordval och rubrik Beslutar

Stöttar

Själva sakinnehållet Stöttar

Beslutar

Plats i innehållsstrukturen Beslutar

Stöttar

Krav för att redigera

Har du inte jobbat i nya Episerver behöver du gå en utbildning. Nya Episerver används för både vgregion.se och intranätet. Om du däremot har tidigare erfarenhet behöver du inte gå en utbildning.

Grundläggande utbildning i Episerver på VGR Akademins webbplats

Serviceteam - hålla ihop struktur och innehåll

En av intranätets principer är att leverera service åt användaren, lösa uppgifter går före att läsa information. Intranätet består till stor del av regiongemensamt innehåll under bland annat rubrikerna min anställning och stöd och tjänster. Serviceteamen ska se till att innehåll och struktur för regiongemensamt innehåll tillgodoser användarnas behov i första hand. 

Syfte med serviceteam 

Syftet med serviceteam är att utifrån användarens behov prioritera vad som är viktigast på intranätet för de gemensamma sidorna. Teamet måste också ta hänsyn till organisationens behov och väga det mot vad som ger störst nytta hos användaren. Varje serviceteam ansvarar för en avgränsad del av webbplatsen. 

Tre till fem personer i varje team

I serviceteamen ingår innehållsansvariga och kommunikatörer. Kommunikatören sammankallar teamet, som träffas digitalt en gång i månaden. Innehållsansvariga är de personer som kan innehållet. Till exempel för HR-sidorna på intranätet är innehållsansvariga HR-specialister. 

Tre eller fem personer ska vara med i teamet, beroende på vilket innehåll serviceteamet ansvarar för. Det är ett tvärfunktionellt och digitalt team. 

Arbetsuppgifter och mandat 

Serviceteamet har mandat att ändra och prioritera innehåll och struktur. Besluten ska baseras på användartester eller digital analys. Större förändringar av strukturen ska stämmas av med webbteamet digitala medier på Koncernkontoret. 

Serviceteamets ansvar och arbetsuppgifter är: 

 • Prioritera användaren och organisationens behov 

 • Prioritera innehåll och innehållsstruktur utifrån statistik och användartester 

 • Publicera och uppdatera innehåll ihop med innehållsansvarig

 • Granska innehållet så det är korrekt och aktuellt ihop med innehållsansvarig

 • En gemensam kontaktväg in 

Serviceteam min anställning

Serviceteam min anställning ansvarar för strukturen och innehållet för:

 • Min anställning
 • Hr under stöd och tjänster
 • För dig som chef under stöd och tjänster

De som ingår i teamet:

 • Systemadministratör SU
 • HR-strateg Närhälsan
 • HR-specialist SÄS
 • Digital analytiker Koncernkontoret
 • HR-strateg Koncernkontoret
Senast uppdaterad: 2020-05-08 09:05