Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tillgänglig webb

Webben ger oss stora möjligheter att förse alla våra användare med information och tjänster på lika villkor. Men om vi ska ha en tillgänglig webb förutsätter det både att vår webbplats är utformad på ett korrekt sätt och att vi som redaktörer vet hur vi skapar tillgängligt innehåll.

Varför tillgängliga webbplatser?

 Att jobba med tillgänglighet på webben är i grunden en demokratifråga VGR:s digitala kanaler ska kunna användas av alla i samhället. En extra bonus är att  en tillgänglig webbplats är mer lättanvänd för alla användare. 

I Sverige har vi lagstiftning vad gäller tillgänglighet genom Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS), Diskrimineringslagen, Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och flera andra regelverk. DOS-lagen trädde i kraft 1 januari 2019 och är genomförandet av EUs webbtillgänglighetsdirektiv från 23 september 2018.

Så här arbetar vi med tillgängligheten på VGR:s webbplatser

Tillgänglighetsutveckling för VGR:s delade webbmallar sköts av våra konsulter efter uppdrag från enhet Digitala Medier. VGR:s delade mallar ska vara tillgängliga men visst kan det slinka igenom fel i kod osv.  Hittar du fel i dessa mallar vare sig det är tillgänglighetsbrister eller andra fel gör du en anmälan till VGR IT eller mejlar enhet Digitala Medier på webb@vgregion.se

Riktlinjer för tillgänglighet på Vägledning för webbutveckling

Tillgängligt redaktörskap

Tillgängliga mallar är absolut nödvändigt men det är också viktigt att vi som arbetar med innehållet på VGR:s webbplatser gör rätt.  Alla som arbetar med detta har ett eget ansvar för att se till att följa riktlinjer och stilmallar. 

Använd stilmallen

Stilmallen för formatering gör att de som använder skärmläsare  enkelt kan navigera sig  genom våra webbplatser på ett bra sätt.  Använd alltid stillmallen för formatering då blir koden som läses av skärmläsaren rätt. Om du skapat egen manuell formatering blir sidan otillgänglig för den som inte ser. Saknar du något i stilmallen lägg ett utvecklingsärende till VGR IT. 

Formateringsmanual

Skriv alt-texter

Alla meningsbärande bilder ska ha en alt-text som förklarar bildens innehåll för den som inte kan se den. 

Alt-text på webbhandbokens sida om bilder 

Tillgängliga dokument

Viktigt att minnas är att lagkraven om tillgänglighet gäller även alla dokument som läggs ut på våra webbsidor.  

Senast uppdaterad: 2020-04-27 15:59