Allmänna villkor för e-handel

Denna information följer med som en bilaga när du som leverantör tecknar avtal med Västra Götalandsregionen. Villkoren kretsar kring elektronisk handel, Nationell katalog för produkter och avtal, leveransplatser och faktura.

VGR tillämpar elektronisk handel som följer gällande standard för SFTI. Med elektronisk handel avses elektroniska meddelanden från order till faktura. Leverantören ska sända alla SFTI-meddelande (inkl leveransavisering mfl dokument) oavsett om anslutning sker via Webb-EDI eller Full EDI.

Anslutning
Målsättningen är att alla produkter ska beställas via e-handel. När en anslutning är gjord, gäller dessa villkor alla varor eller tjänster som omfattas av e-handel. Anslutning sker i dialog med avtalsansvarig om inte anslutning finns sedan tidigare.

Tillämpning
Leverantören ska kunna tillämpa elektronisk handel senast vid avtalsstart och är ansvariga för att lämna rätt grunddata och löpande uppdatera dessa och andra företagsuppgifter som används för elektronisk handel.

För elektronisk handel ska leverantören uppge sin/sina lokaliseringsnummer GLN.

Elektronisk order och faktura hanteras via Full EDI, Webb-EDI eller andra Wan-tjänster. Med Webb-EDI avses en kostnadsfri internettjänst som tillhandahålls av VGR.

Produktunderhåll ska göras av leverantören mot VGRs produktkatalog. Produktbilder ska vara inlagda i Katalogen. Samtliga fält i Katalogen ska löpande underhållas av leverantör. Alla produkter ska ha ett unikt produkt-nummer från leverantören.

Leverantören är bunden av pris och produktdata som är registrerade i Katalogen.

Vid begäran ska UNSPSC-kod på lägsta möjliga produktnivå, minst nivå 4, registreras. Där om så krävs ska även ISO999 och ATC-kod anges (hjälpmedel och läkemedel).

Leverans ska ske till på beställningen angiven GLN och/eller godsadress inom VGR om inget annat är avtalat.

Vid all e-handel sker fakturering med elektronisk faktura. Elektronisk faktura återsänds vid felaktigheter. Avrundning på faktura gäller enligt matematiska avrundningsregler. Antal decimaler på produktpris ska kunna vara 4. Både angiven produkt, produktpris på rad och totalpris måste överensstämma med order.

Fakturan kan inte innehålla fler rader än ordern. Avropad produktidenfikation och förmedlat "OR-nr" ska också överensstämma med ordern.

Om betalningsdag infaller på en lördag eller helgdag, kommer betalning att ske nästkommande vardag.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25