Regionservice

 • Profilbild
 • Rutchkana
 • profilbilder
 • Vid mangeln
 • profilbilder
 • profilbilder
 • profilbilder
 • profilbilder

Regionservice är Västra Götalandsregionens interna serviceleverantör inom materialförsörjning, transporter, tvätteri, administration, tryckeri, hjälpmedel, telefoni, städ, vaktmästeri och måltider.

Våra kunder är regionens  sjukhus,  vårdcentraler och  folktandvårdkliniker, regionens övriga verksamheter och bolag samt ett antal kommuner. Vi effektiviserar servicefunktionerna så att regionens förvaltningar kan fokusera på att vidareutveckla sina verksamheter.

Exempel på vad vi levererar under ett år:

 • förmedlar 5 miljoner telefonsamtal och 6 300 akuta larm
 • hanterar 1 200 000 leverantörs- och kundfakturor,
  samt 1 443 000 patientfakturor
 • kör transporter motsvarande 35,6 varv runt jorden
 • lagrar och distribuerar förbrukningsmaterialet från ca 300 leverantörer till 5.000 kunder
 • levererar 4,6 miljoner måltider
 • levererar 650 000 hjälpmedel
 • registrerar 42 000 ärenden och handlingar i diarierna
 • tvättar 10 000 ton textilier       Regionservice hanterar sjukhusens måltider                 Vi städar de lokaler Regionservice har kontakt på                 Regionservice sköter också posten

Kontakt

Kontakta oss på Regionservice

Adress

Regionservice
Regionens Hus
462 80 VÄNERSBORG

Telefon: 010-441 00 00 (växel)

Fax: 010-435 74 05

Inköp förs över till Koncernkontoret 1 april

Område Inköp lämnar Regionservice 1 april och överförs till det nybildade Koncernkontoret (tidigare regionkansliet). Inköp kommer att bli en avdelning inom Koncernstab Verksamhetsuppföljning, Ekonomi och Inköp och byter namn till Koncerninköp. Nuvarande områdeschef för Inköp, Peter Söderström, blir kvar som avdelningschef och övriga chefer och medarbetare flyttas också över.

Ny webbadress är: 

www.vgregion.se/inkop

Feriepraktik

För dig som är gymnasieungdom är det möjligt att söka feriepraktik inom Västra Götalandsregionen och Regionservice.

Under upp till fyra sommarveckor får du praktisera hos oss, gå bredvid erfaren personal och lära dig om våra arbetsplatser. Samtidigt får du betalt. Kanske blir du intresserad av ett yrke som du vill arbeta med i framtiden?

 

Ansökningsperioden för 2015 har gått ut, men det kommer att finnas nya möjligheter att ansöka 2016.

uiqt|wBJm||qvi5Jzim{kp4Ivlmz{mvH%vozmoqwv5{mJm||qvi5Jzim{kp4Ivlmz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m