Startsida för Västra Götalandsregionen

Sök jobb i VGR

Som medarbetare i Västra Götalandsregionen är du med och gör skillnad för människor i din närhet varje dag.

Hälsa och vård

Västra Götalandsregionen ansvarar för att du som bor i Västra Götaland kan få den hälso- och sjukvård du behöver.

Regional utveckling

Fler och framgångsrika företag, nya jobb, social hållbarhet, ett rikt kulturliv, bättre kommunikationer, utbildningstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan är några av målen för den regionala utvecklingen i Västra Götaland.

Alla verksamheter

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland. Ansvaret delas mellan olika förvaltningar och bolag.

Så checkar du in ditt besök själv

Tjänsten är tillgänglig för dig med ett planerat besök och som är folkbokförd i Sverige. Om du har flera besök som är planerade samma dag behöver du anmäla dig i receptionen.

Anslagstavla

Västra Götalandsregionens anslagstavla med tillkännagivanden, kungörelser med mera. Du kan även ta del av regionfullmäktiges, regionstyrelsens och nämndernas protokoll.