ST-utbildning (specialisttjänstgöring)

På Kungälvs sjukhus finns ett 60-tal s.k. ST-block fördelade mellan psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik, radiologi samt anestesi/intensivvård.

Sjukhuset har ett växande befolkningsunderlag och det stora, osorterade patientflödet ger goda förutsättningar för en klinisk bredd. Samarbetet mellan de olika klinikerna fungerar mycket väl.

Utbildningsorganisationen bakom ST-utbildningen strävar efter att utveckla sjukhusets utbildning till att ligga i framkant, bl.a. genom utvecklingsprogrammet "STellan". Programmets innehåll är utformat för att uppfylla sjukhusets önskan om att läkare ska vara en delaktig yrkesgrupp som aktivt bidrar till och formar sjukhusets arbetssätt och framtid. STellan lever också upp till den gemensamma målbeskrivningen för ST och har därför ledarskap, kommunikation och förbättringskunskap som huvudingredienser.

Bland ST-läkarna finns också en referensgrupp vilken fungerar som bollplank och rådgivare till studierektorn.

Kontakt

Roger Fogelkvist, övergripande ST-studierektor
Tfn 0303-980 11
E-post: E-postadress

Anita Hellström, assistent/utbildningssekreterare
Tfn 0303-987 74
E-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31