Kliniker och organisation

På Kungälvs sjukhus finns åtta kliniker: geriatrik- och rehabiliteringskliniken, medicinkliniken, kirurg-/ortopedkliniken, anestesi/operation/intensivvård, psykiatriska kliniken, akutkliniken, laboratoriemedicin samt röntgenkliniken. Sjukhuset ansvarar också för ambulanshelikoptern, vilken är en regiongemensam resurs.

Sjukhuset har en administration som består av fem avdelningar: ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, informationssystems-/utvecklingsavdelningen, kansliavdelningen samt sjukhusapoteket.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32