Teknikcollege

Naturbruksprogrammet – inriktning skogsbruk på Naturbruksskolan Svenljunga är sedan 2022 ett certifierat teknikcollege. Certifieringen visar att utbildningen håller hög kvalitet och att skolan har ett aktivt samarbete med skogsbranschen och företag. Företagen medverkar bland annat till att eleverna utbildas med moderna och relevanta maskiner och annan utrustning. Bakom certifieringen ligger mycket arbete och engagemang från personal, elever och branschrepresentanter.

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Att vara en del av Teknikcollege innebär att utbildningen har en kvalitetssäkrad samverkan mellan skola och näringsliv.