Startsida för Naturbruk

Elev arbetar med gröna växter i växthus

Naturbruksskolan Sötåsen

Naturbruksprogrammet med inriktning djurvård, lantbruk och trädgård. Programmet för skog, mark och djur (anpassad gymnasieskola)

Yrkesvux

Läs mer om våra yrkesvux- och uppdragsutbildningar