Terhveys ja huolto

Met vastaama siittä ette sie joka asut Läntisessä Göötanmaassa saat sen terhveys- ja siukhaanhoion jonka sie tarvittet. Terhveys- ja siukkahoito oon Läntisen Göötanmaan kaikhiin laajiin toiminta. Nuin 90 prosenttiä koko bydjetistä mennee erilaissiin terhveys- ja saihraanhoitoasioihiin.

Ko sie sairastut, tärväät itteästi eli tarttet jonku neuvon sinun terhveyestä sie saat hopumasti apua jos sie löytät hoitolaitoksen oikehaan paikhaan jo heti alusta. 1177 Hoito-ophaala, hoitoloila ja siukkatuvila oon vastuu erilaisista toimista, joitten tavote oon antaa sulle potihlaana niin hyvän hoion ko maholista.

1177 Hoito-opas oon kansalinen kokoelma, josta löytyy kaikki tieto ja toimi terhveyestä ja hoiosta. 1177 Hoito-opas oon saatavissa ympäri vuorokautta netistä eli telefoonin kautta ja saihraanhoitajat saattavat auttaa sinua arvioihmaan sinun hoitotarvetta, antaa sulle neuvoja ja ohjata sinua oikealle vasthaanotole silloin ko siittä oon tarve.

Jos sie tarttet tavata lääkäriä eli muuta hoitoapulaista sinun pittää ensi siassa ottaa yhtheyttä sinun hoitosentraalin kansa. Iltasin ja pyhinä soppii ottaa yhtheyttä joursentraalin kansa. Hoito sairaalassa oon tarkotettu sille jolla oon spesialistihoion tarve. Jos sulla oon akyytin hoion tarve niin soita 112.

Atressistä 1177.se löyät kaikki yhtheystiot Läntisen Göötanmaan hoitopalvelhuun.

Hoitopalvelhuun 1177

1177.se:ssä saatat lukea lissää oikeuksista saihraanhoiossa. Siinä saat tietää kunka sie voit valittaa jos sie et ole tyytyväinen hoion kansa, kunka hoitotaku toimii, mitä hoito maksaa, kuka saattaa lukea sinun journaalit ja paljon enämpi.

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Nationella-minoritetssprak/Nationella-minoritetssprak/