Startsida för Start romani kalderash

Kado kerel o VGR

Västra Götalandsregiona si responsable pe sastimasko- thaj medicalnio, progresso thaj vazdimos thaj kollektivno trafiko ando Västra Götaland.

Västra Götalandsregiona bučazil kašte tu kai bešes ando Västra Götaland te šai avel tut lašo sastimasko- thaj medicalnio. Kado keras naprimer ande špiti, medicalnio centralo thaj Manušikano dandengo medical.

Ame sam responsabluri anda kollektivno trafiko pe antrego Västra Götaland thaj amaro si o Västtrafik kai kerel te šai trades vi po žežes, buzosa, tranvajtosa thaj paraxodosa.

Tu trubul te daštis te les hasna katar muzika, teatra, khelipe, filmuri, arturi, historia thaj kaver kultura sa jekh kai bešesa. Anda kudo žjutil o Västra Götalandsregiona la kulturako trajo ando Västra Götaland. Ame vi phiravas but fialura kulturake aktiviteturi sar naprimer o Göteborgs Botanisko sado, Regionalnio teatra Väst thaj Vitlycke muséum.

Västra Götalandsregiona trubul vi te vazdel riga sar o Västra Götaland naprimer te keren te avel edukatcia, buča thaj jekh laši libro vriama.

Katar amari naturaki buči las responsablite te keras jekh mai laši natura thaj mai lašo sastipe – amenge thaj le žjenenge ande generatcia kai avela.

Ker buči amende

Västra Götalandsregiona si le Svedosko mai baro patrono pašti 56 000 kai keren buči. Kames vi tu te keres buči amende?

Žjin mai but thaj rode buči katka: webb länk

Te putres thaj te phiraves jekh firma

Ame das žjutipe kai firmi thaj och scientimos/rodimos thaj žjutisaras kadia ta kerdjon mai but buča ando Västra Götaland. Katka si informatcia pa sosko žjutipe šai les te kamesa te putres thaj te phiraves jekh firma.

Jekh link ka regionalnio vazdimos

Informatcia pa nationalnio minoretoske šiba

Nationalnio minoretoske šiba si šiba kai le manuš but vriama vorbinde ando Svedo thaj anda kudo sila jekh specialnio than: finlandeziska, samisko, meänkieli, romani chib thaj jiddisch. E Svedisko semnoski šib si vi la sa jekh fialo šibengo trubupe thaj čačipe.

Te si ke si tut jekh anda kada la nationalnio minoriteturi si tut čačipe te uzis či šib ando kontakto le foroski administratcia. Katse šai žanes soske šibake čačimata si tut thaj soski pretencia šai thos pe Västra Götalandsregiona thaj pe kaver foroske administratcia. 

1 januari 2010 avila jekh zakono pa le nationalnio minoriteturi thaj lenge minoritoske šiba. O zakono phenel ke le Nationalnio minoretoske šiba trubun protektime thaj vazdine, thaj ke le foroski administratcia trubun te ašunen pe le nationalnio minoriteturi thaj te len sama ka lengo trubupe. Sa le foroski administratcia si vi len obligatcia te den informatcia kai le svedoske minoriteturi pa lenge šibake čačimata.

Kado si jekh obligatcia kai si ando zakono todino kai le foroski adiministratcia te den jazno informatcia pe sa le nationalnio minoretoske šiba.

Administrativno riga pe finlandezisko šib

Kadia foroski amdinistracia trubul te del importanto informatcia thaj servicio pe finlandezisko šib, meänkieli thaj samisko kai le nationalnio minoriteturi ande administrivno riga. Tu kai bešes ande jekh kommuna ande jekh administrivno rig si tut čačipe te keres kommunikatcia le foroske administratciasa pe či šib. Tu trubul te šai les atveto vorbako vai ramomasko pe či šib. Västra Götalandsregiona si jekh adminastrivno rig pe finlandezisko šib.

Katka šai žjines mai but soske čačimata si tu te les informatcia pe minoritetoski šiba

Västra Götalandsregiona si len jekh konsulatcia pe nationalnio minoriteturi kai malažon butivar.

Kontaktosko manuš Jesper Svensson, e sektciona pe le manušikane čačimata.

Västra Götalandsregiona si la jekh politikako desiciako plano pe manušikane čačimata kai naprimer len opre le pušimata pa nationalnio minoriteturi.
Katka si mai but te žjanes pa kado plano” För varje människa”." Svakone manušeske".