Utveckla Västra Götaland

 

För ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle

Inom regional utveckling arbetar vi för att fler människor ska leva, arbeta och utvecklas i Västra Götaland. Vi vill skapa fler och framgångsrika företag, nya jobb, social hållbarhet, förbättrade kommunikationer, ett rikt kulturliv, utbildningstillfällen och samtidigt minska vår miljö- och klimatpåverkan. Med gemensamma krafter ställer vi om till ett hållbart och innovativt samhälle också för framtida generationer.

Uppdraget - en attraktiv region med livskvalitet för alla

Byggklossar

Statistik och analys

Ta del av rapporter, statistik och analyser av den regionala utvecklingen i Västra Götaland.

Hand med knopp

Söka stöd

Vi kan stötta din verksamhet eller ditt projekt genom bland annat rådgivning, nätverk, projektstöd och EU-program.​

Det här jobbar vi med

Näringsliv, innovation, kompetens, infrastruktur, kollektivtrafik, digitalisering, miljö och klimat, kultur och social hållbarhet.

Caroline. Düberg Martinsson, Innovationsledare Wargön

Cirkulär design & Nya affärer

Hur går kan vi ställa om företagen i Västra Götaland till en cirkulär ekonomi? Det vet Caroline. Düberg Martinsson. Hon är en av närmare 100 innovationscoacher som är med i vår utmaning ”Cirkulär design & Nya affärer”.

Möt oss för dialog

Vi arrangerar och deltar i mötesplatser och evenemang av olika slag så som konferenser, kulturevents och politiska möten. Vissa evenemang återkommer årligen.

Tillsammans ställer vi om

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

VGRfokus

VGRfokus är VGR:s viktigaste nyhetskanal. Här kan du söka på nyheter i kategorier som näringsliv eller miljö.