Dearvvasvuohta ja dikšun

Mis lea vástu ahte don gii orut Oarje Götalanddas sáhtát oažžut dan dearvvasvuođa- ja buohccedivššu man dárbbahat. Dearvvasvuođa- ja buohccedikšun lea Oarje Götalanddaguovllu viidámus doaibma. Sullii 90 proseantta olles bušeahtas manná sierra hámat dearvvasvuođa- ja buohccedikšui.

Go don skihppát, vahágahttát iežat dehe dárbbahat rávvagiid iežat dearvvasvuođas oaččut jođáneappot ábu jus boađát rivttes dikšunbáikái dakkaviđe. 1177 Dikšunrávvagis, dearvvasvuođaguovddážiin ja buohcceviesuin leat sierralágán barggut vai don buohccin galggat oažžut divššu buoremus vugiin.

1177 Dikšunráva lea našuvnnalaš čohkkenbáiki diehtojuohkimii ja bálvalusaide dearvvasvuođas ja divššus. 1177 Dikšunráva lea rabas birra jándora  webba ja telefovnna bakte ja dikšubargoveahka sáhttá veahkehit du dikšundárbbu árvvoštallamis ja addá ráđiid ja láidesta vuogas dikšunvuostáváldimii go lea dárbu.

Dikšunráva jus dárbbahat deaivat doaktára dehe eará dikšunveaga galggat álggos jorgasit iežat dearvvasvuođaguovddáža beallái. Eahkes ja basiid jorgasat jouraguovddážii. Buohcceviesudikšun jorgasa du beallái gii dárbbahat spesialistadivššu. Jus dárbbahat heahtebuohccedivššu riŋget 112.

1177.ses leat čohkkejun oktavuođadieđut Oarje Götalandda dikšui.

1177 Dikšunrávvagii

1177.ses sáhtát lohkat eanet rivttiin divššus. Doppe don sáhtát oažžut čielgasa got don váidalat jus it leat duhtivaš dikšui, mot dikšundáhkádus doaibma´, maid dikšun máksá, gii sáhttá lohkat du šurnálaid ja olu eanet.

www.1177.se/Vastra-Gotaland/Nationella-minoritetssprak/Nationella-minoritetssprak/