Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

ክፍሊ ናይ ሳይኮሎጂስት ንደቂ ኣንስትዮን ከፍሊ ክንክን ሕጻናትን

En vuxenhand och en barnhand som håller varandras händer

 

ናትና ስራሕ ንዓኺ ምናልባት ተወሳኺ ሓገዝ ከም ወላዲት ዘለኪ ሓለፍነት ደገፍ ካብ ናይ መሕረስቲ መዕቆቢ ክፍልን፤ ካብ ማእከላዊ ክፍሊ መደበር ሕጻናትን ተወሳኺ ምስዘድልየክን ንህብ።

 

ብዛዕባ ኣብ ታሕቲ እንዝርዝሮም ነገራት ሕቶታት ምስ ዝህሉ

 

 ብዛዕባወላዲምዃንዘሎሓላፍነት

 

 ወላዲትስለትኾኒከመይከምዝስምዓኪ

 

 ወላዲትምስኮንኪጸገማትምስዘጋጥመኪ

 

 ናይውላድኪባህርንምዕባሌን

 

 ኩነታትንዓኽንንውላድክንዝገበረልኪጸለውታ

 

ወለዲንክኾኑዝቀራረቡወለዲ፤ካብ0-5 ዓመትዝዕድሜኦምንወለዶምንብውልቂወይብጉጅለንራኸብ።

 

ናይሕጻንምዕባሌግምትብናይሕጻናትክፍሊጥዕናዝተዋህበናስራሕእዩ።

 

ንስኻትኩምብመጀመርያምስሳይኮሎጂስትብናይመደበርክፍሊሕጻናትወይድማመቐበሊክፍሊመሕረሲትክትራኸቡናትኽእሉ።


Senast uppdaterad: 2017-11-13 15:10