Ledning Regionhälsan

Regionhälsans förvaltningsledning består av förvaltningsdirektör och stabschefer samt regionområdeschefer.

Ansvarig politisk ledning är styrelsen för Regionhälsan.

  Stab

Henrietta Arwin

Direktör

Telefonnummer

Charlotte Eliasson

Chefssekreterare

Telefonnummer

Agneta Xenos Mattsson

Ekonomichef

Telefonnummer

Åsa Carldén

HR-chef

Telefonnummer

Henrik Bodin

Chef för Ehälsa

Telefonnummer

Karin Kärrby

Kommunikationschef

Telefonnummer

Per Gyllén

Chefläkare

Telefonnummer

Emma Svanholm Larsson

Utvecklingschef

Telefonnummer

  Regionområden

Maja Berndes

Regionområdeschef Hälso- och specialistvård för barn och unga

Telefonnummer

Alessio Degl'innocenti

Regionområdeschef Sjukvårdsapotek och hjälpmedel

Telefonnummer

Maria Gjertsen

Regionområdeschef Barnmorskemottagning och gynekologi

Telefonnummer

Aslak Iversen

Regionområdeschef Expertenheter

Telefonnummer

Maria Niklasson Larsson

Regionområdeschef FoUUI primär och nära vård

Ingela Wessbo

Regionområdeschef Ungdomsmottagning

Telefonnummer

Jill Johansson

Verksamhetschef 1177 på telefon

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 67 41

Johan Granlund

Verksamhetschef Sjukvårdens larmcentral

Telefonnummer