Kontakt Regionhälsan

Myndighetsbrevlåda

Kontakta mottagning

Kontaktuppgifter till våra mottagningar hittar du på 1177. Sök på mottagningens namn.

Kontakta ledning


Synpunkter på den här webben

Har du synpunkter, tips eller vill felanmäla något med den här webben kan
du kontakta Regionhälsans kommunikationsenhet.

Notera att vi inte kan ta emot vårdärenden på denna adress.


Synpunkter på vården

Ifall du inte är nöjd ska du i första hand kontakta berörd vårdpersonal eller verksamhetschefen på aktuell mottagning. Kontaktuppgifter hittar du på respektive mottagnings webbplats.

På 1177 finns mer information om var du kan vända dig utanför Regionhälsan om du är missnöjd med din vård:

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Om du upplever att någon har drabbats av, eller har riskerat att råka ut för en vårdskada kan du kontakta IVO och lämna uppgifter eller anmäla ett klagomål.

IVO kontrollerar att brister och missförhållanden i vården rättas till.

Kontaktuppgifter till IVO