Politiikka ja vaikuttaminen

Länsi-Götanmaan asukkaana voit vaikuttaa moniin sinua lähellä oleviin asioihin. Länsi-Götanmaan aluetta johtavat alueen asukkaiden itse valitsemat poliitikot. Äänestämällä maakäräjävaaleissa vaikutat alueelle maksamiesi verovarojesi käyttöön. Osa maksamistasi veroista käytetään alueen harjoittamiin eri toimintoihin kuten esimerkiksi sairaanhoitoon, julkiseen liikenteeseen ja kulttuuriin. Maakäräjävaalit järjestetään joka neljäs vuosi yhdessä kunnallisvaalien ja valtiopäivävaalien kanssa.  

Näin Länsi-Götanmaan aluetta ohjataan 

Länsi-Götanmaan aluetta ohjataan poliittisin päätöksin. Aluevaltuusto päättää kokonaisvaltaisista tavoitteista ja asioiden tärkeysjärjestyksestä. Länsi-Götanmaan asukkaat valitsevat aluevaltuustoon 149 edustajaa yleisissä vaaleissa. 

Aluevaltuusto tekee päätökset kokonaisvaltaisista tavoitteista ja asioiden tärkeysjärjestyksestä Länsi-Götanmaan alueella (VGR). Muut toiminnan sujumiseen tarvittavat päätökset tekevät poliitikot lautakunnissa ja hallituksissa. 

Länsi-Götanmaan alueella on noin 1100 poliitikkoa. He ovat aluevaltuuston valitsemia ja tulevat koko Länsi-Götanmaalta. Useimmat heistä hoitavat poliittisia tehtäviään vapaa-ajalla. 

Poliitikkojen tehtävänä on päättää toiminnan suunnasta, taloudesta, tavoitteista ja asioiden tärkeysjärjestyksestä. Virkailijoiden tehtävänä on harjoittaa ja kehittää toimintoja poliittisten päätösten pohjalta. 

Virkailijat tukevat poliittista organisaatiota tekemällä selvityksiä, analyysejä ja laskelmia sekä laatimalla suunnitelmia ja esityksiä poliittisten päätösten perustaksi.  

Poliittinen valta 

Länsi-Götanmaan alueen poliitikot edustavat eri poliittisia puolueita. Poliittinen jakauma aluevaltuustossa – paikkajako – perustuu vaalitulokseen. Useimmiten toimintaa ohjaavat puolueet, joilla on yhteinen enemmistö, ts. vähintään 75 kaikkiaan 149 paikasta. 

Paikkajako ohjaa myös eri puolueiden edustajien lukumäärää lautakunnissa ja hallituksissa, kuten myös puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan ja toisen varapuheenjohtajan tehtävien jakoa.  

Näin voit vaikuttaa 

Perustavaa laatua oleva keino vaikuttaa Ruotsin edustuksellisessa demokratiassa on äänestäminen. Vaaleissa annat äänesi poliitikoille tai puolueelle, jonka uskot muovaavan Länsi-Götanmaan alueen toimintaa mielestäsi parhaalla tavalla. 

Esimerkkejä siitä miten voit vaikuttaa: 

Äänestä maakäräjävaaleissa 

Aluevaltuusto valitaan yleisillä vaaleilla joka neljäs vuosi Seuraavat vaalit ovat syyskuussa vuonna 2026. Vaalien välillä on muita mahdollisuuksia pyrkiä vaikuttamaan. 

Hanki tietoja 

Päätösten tekoa edeltävät suunnitteluprosessit, joissa eri ratkaisuja ja ehdotuksia tutkitaan, arvioidaan ja niistä keskustellaan. Hanki tietoja asiasta, joka kiinnostaa sinua. Kuka tai ketkä ovat vastuussa? Miten ja missä päätökset tehdään? Mikä on asian tausta? Lue Länsi-Götanmaan alueen verkkosivuja, tee hakuja diaarista, tee kysymyksiä virkailijoille ja poliitikoille, hanki tietoja esimerkiksi internetistä. Monia päätöksiä tekevät toimintojen ja hallintojen päälliköt. 

Useimmat dokumentit ovat julkisia 

Julkisuusperiaate antaa sinulle oikeuden lukea kaikki Länsi-Götanmaan aluehallinnossa laaditut tai sinne tulevat dokumentit.  Poikkeuksena ovat salaisiksi julistetut asiakirjat, esimerkiksi potilaiden sairaskertomukset ja puhdas työmateriaali. 

Käy aluevaltuuston kokouksissa 

Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia – kaikki ovat tervetulleita sinne kuuntelemaan. Voit myös seurata kokouksia suorina lähetyksinä ositteessa vgregion.se ja lähiradiossa. Äänitteet aikaisemmista kokouksista ovat myös osoitteessa vgregion.se. 

Käänny poliitikon puoleen 

Voit myös kääntyä yhden tai useamman poliitikon puoleen suoraan puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Halutessasi tavata poliitikon henkilökohtaisesti, varaa aika tapaamista varten. 

Käänny virkailijan puoleen 

Voit myös jättää tai lähettää mielipiteesi ja ehdotuksesi vastaavalle virkailijalle. Voit lähettää sähköpostia joko suoraan vastuuhenkilölle tai diaariin, joka rekisteröi kysymyksesi ja toimittaa sen edelleen oikealle henkilölle. 

Keskustele 

Voit luoda kiinnostusta asiaasi kohtaan ja herättää keskustelua laatimalla mielipidekirjoituksia ja debattiartikkeleita tai käyttämällä sosiaalisia medioita eri tavoin, esimerkiksi bloggaamalla, twiittaamalla tai keskustelemalla eri verkkosivuilla. 

Osallistu politiikkaan 

Voit myös ottaa yhteyttä poliittiseen puolueeseen, joka on ehkä kiinnostunut ajamaan asiaasi. Henkilökohtainen osallistuminen politiikkaan on luonnollisesti paras keino vaikuttaa. 

Yksityishenkilöt 

Halutessasi vaikuttaa johonkin yksittäistä henkilöä koskevaan asiaan, esimerkiksi hoitoon ja potilaan hoivaan, sinun tulee ensi kädessä kääntyä kyseisen toiminnon henkilöstön tai sen johdon puoleen. Voit myös kääntyä jonkin potilaslautakunnan puoleen. Poliitikot eivät normaalisti käsittele yksityistä henkilöä koskevia asioita.