Potilaslautakunta - ellet ole tyytyväinen hoitoosi

Näkökannoilla ja valituksilla on suurta merkitystä

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, voit esittää asiaa koskevia näkökantoja tai tehdä valituksen. Voit tehdä sen joko potilaana tai potilaan läheisenä.

Näkökannoillasi ja valituksillasi saattaa olla suurta merkitystä niin hoidon kuin myös muiden potilaiden kannalta. Näkökannat ja valitukset auttavat kehittämään hoitoa. Ne saattavat koskea esimerkiksi kohtelua, hoidon saatavuutta tai itse hoitoa.

Sinun tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä siihen vastaanottoon tai yksikköön, jossa sinua tai läheistäsi on hoidettu. Siinä tapauksessa teillä on mahdollisuus selvittää tapahtunut yhdessä. Ellet halua kääntyä suoraan kyseisen yksikön puoleen, voit ottaa yhteyttä potilaslautakuntaan.

Potilaslautakunta auttaa sinua esittämään näkökantoja ja valituksia

Potilaslautakunta on puolueeton elin. Jokaisella alueella on oma potilaslautakunta, jolta saat tarvittaessa apua esittääksesi toimintaa koskevia näkökantoja ja valituksia, ja joka huolehtii siitä, että saat myös vastauksen.

Potilaslautakunta ei käsittele itse valituksia, vaan se toimii yhdyssiteenä sinun ja toiminnasta vastaavan yksikön välillä. Potilaslautakunta ei tee lääketieteellisiä arvioita, eikä se myöskään ota kantaa siihen, onko hoidonantaja toiminut oikein vai väärin. Se on asia, joka kuuluu hoidonantajan vastuualueeseen.

Hoitoa koskevat oikeutesi


Sinulla on mahdollisuus saada potilaslauta­kunnalta neuvoja hoitoon liittyvistä oikeuk­sistasi. Voit ottaa yhteyttä potilaslautakuntaan nimettömänä, ja niin potilaslautakunnan kuin sairaan­hoidonkin toiminta kuuluu salassapito­määräysten alaisuuteen.

Potilaslautakunta ottaa vastaan näkökantoja ja valituksia, jotka koskevat julkisin varoin rahoitettua terveyden- ja sairaanhoitoa ja hammashoitoa sekä kunnallista terveyden- ja sairaanhoitoa ja kouluterveydenhuoltoa Länsi-Götanmaan alueella. Ruotsissa on useita potilaslautakuntia, ja sinun tulee ottaa yhteyttä siihen potilaslautakuntaan, jonka alueella olet saanut hoitoa.

Olet tervetullut ottamaan yhteyttä potilaslautakuntaan

Lisätietoa on osoitteessa www.vgregion.se/patientnamnden